START arrow DIRK IN DE GEMEENTE arrow Trage wegen benoemd  
Navigatie
START
DIRK IN DE GEMEENTE
DIRK IN HET PARLEMENT
DIRK ALS DIRK
CONTACT
ZOEKEN
LINKS
CURRICULUM VITAE
Links
De Ploeg
www.goedeledecock.be
Lē - JongProgressieven
Trage wegen benoemd PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 26 oktober 2007
Gisteren werd op de gemeenteraad het voorstel tot het benoemen van drie trage wegen goedgekeurd. Het tragewegenbeleid werd vorige legislatuur opgestart en zal ook de komende jaren sterk worden uitgebouwd. Het gemeentebestuur  van Lebbeke kiest bovendien al een aantal jaren bewust om deze buurtwegen te benoemen. Trage wegen krijgen immers meer aanzien en status wanneer ze een officiële naam krijgen.

“Om tot zo een officiële naam te komen moet er eerst een toponymische voorstel gemaakt worden. Eenvoudig gezegd wordt een onderzoek gedaan naar de vroegere benaming en hun betekenis van deze wegen. Dit leidt tot een voorstel dat dan voorgelegd wordt aan de Heemkringen en de Cultuurraad. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad definitief,” aldus Dirk De Cock (spirit) schepen van Cultuur.

 

 

Dirk De Cock is van opleiding Germanist. Hij heeft ook deze keer het voorstel van de namen uitgewerkt. Als basis gebruikt Dirk de Atlas der Buurtwegen uit de jaren 1840 en enkele plaatsnaamkundige boeken.  Dit leverde drie benamingen op voor de nieuwe trage wegen.

 

Buurtweg 18 (gelegen tussen de Damstraat, de Vondelstraat en de Bellestraat) staat in de Atlas der Buurtwegen benoemd als “Quaysteek baen”. Opzoekingswerk leert dat het gaat over een baan aan een veld met zware, moeilijk te bewerken grond (quay). Elke (spade)steek was hard labeur.  In een boek uit de 17e eeuw staat dat  er de grond zelfs geschikt is om er baksteen. van te maken. Aangepast aan de gangbare spelling is er daarom gekozen voor de “Kwade Steekbaan”.

 

Buurtwegen 159, 160 en 161 vormen samen de trage weg Patmoeswegel. Moes zou verwijzen naar de familienaam Moens en Pat (Poiët) naar vader. Half Veldersbaen kwam ook voor in de Atlas. Dit zou omgezet Halfveldbaan geven. Aangezien deze naam is al is toegekend aan een andere weg, was dit geen mogelijkheid.

 

Voor buurtwegen 23 en 24 die liggen in Denderbellebroek waren er drie mogelijkheden Smekens Wegel, Vossenwegel of Denderwegel.  De keuze is gevallen om de trage weg Vossenwegel te benoemen.  Vos kan verwijzen naar de naam De Vos (meestal een herbergier). Maar Vos verwijst ook naar Vorst, wat Middelnederlands is voor woud of bos. We vinden voor Vorst te Denderbelle in een naslagwerk de betekenis  “een weg aan een veld of wei die vroeger bos was” terug  Aangezien er nog een aantal bosnamen in de omgeving terug te vinden zijn, lijkt deze verklaring het meest plausibel.

 

Dirk De Cock: “Het vraagt altijd wel wat opzoekingswerk maar je leert zo wel wat bij over de geschiedenis van je gemeente.  Zo een historische naam geeft ook extra charme aan deze trage wegen.”