START arrow CURRICULUM VITAE  
Navigatie
START
DIRK IN DE GEMEENTE
DIRK IN HET PARLEMENT
DIRK ALS DIRK
CONTACT
ZOEKEN
LINKS
CURRICULUM VITAE
Links
De Ploeg
www.goedeledecock.be
Lē - JongProgressieven
Curriculum Vitae PDF Afdrukken E-mail

Persoonlijke gegevens:

Voornamen en Naam: Dirk, Pierre De Cock

Adres : Torrestraat 5, 9280 Lebbeke

Telefoon : 052/35.73.79
GSM : 0478/45.28.15

E-mail thuis : Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken
E-mail kantoor : Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken

Webstek: www.dirkdecock.be

Burgerlijke stand :
Gehuwd met Maria Van Biesen ( bankbediende)
Vader van Koenraad (29) en Goedele (27)

 Dirk

Studies:

Lagere School: St.-Jozefsschool H.-Kruis Lebbeke
Lager Middelbaar: O.L.-Vrouwinstituut Lebbeke
Hoger Middelbaar (economische afdeling): St.-Pieterscollege Jette
Lic. Germaanse filologie Nederlands - Duits R.U.G. met onderscheiding: juli 1977.
G.H.S.O R.U.G. 1978.
Tal van nascholingen aan de universiteiten van Antwerpen, Leuven, Gent, K.U.Brussel, Namur en Mons voor de vakken Duits en Nederlands.
Tal van pedagogische en Europese nascholingen.
Seminarie over drugs voorjaar 1996 te Brussel.
Lessenreeks over Leefsleutels in mei 1996.
Lessenreeks over de problematiek van functioneringsgesprekken (voorjaar - 1995)
Lessenreeks over zelfmoordpreventie bij jongeren in het voorjaar van 1995.
Heel wat seminaries met het Goethe-Institut Brüssel en München o.a.: Würzburg (1990), Bonn (1995) en jaarlijks te Brussel.
Heel wat seminaries met B.G.D.V. (Belgischer Germanisten- und Deutschlehrerverband).
o.a. in Berlijn (1991, 1995 en 1999), Seggau (Oostenrijk - 1997), Wien (Oostenrijk 2002) alsmede het jaarlijks tweedaagse seminarie in de maand mei.
Tal van politieke nascholingen via het Dosfel-instituut in de jaren ‘80 en bij de Vereniging van Vlaamse Mandatarissen.
Seminarie over Europese integratie en uitbouw in de Konrad Adenauerstiftung in juni 1998 in Wesseling (Bonn).

Onderwijsloopbaan:

Onderwijsloopbaan in Brusselse Nederlandstalige scholen in Molenbeek en Laken.
Heel goed op de hoogte van de problematiek van het Nederlandstalig onderwijs te Brussel. Kenner van de Brusselse situatie en de situatie in de Rand.
Vanaf sept. 1977: leraar Duits en Nederlands aan het St.-Jan Baptistinstituut te St.-Jans Molenbeek.
Van 1 oktober 1979 tot 31 juli 1980: legerdienst.
Vanaf 1 sept. 1982: na een fusie: leraar in het Instituut “De 4-Winden” in St.-Jans MolenbeekVanaf 14 november 1983 gereaffecteerd
voor 6 uur naar het Maria Assumptalyceum te Laken.
Vanaf 1 sept. 1987: voltijdse betrekking in het Maria Assumptalyceum als leraar Duits en Nederlands.
Vanaf 1 sept. 1994 tot 31 augustus 1996: onderdirecteur in het Maria Assumptalyceum, nadien terug naar de klas omwille van de directe onderwijspraktijk.
Vanaf 1 sept. 1996: leraar Duits en Nederlands in het Maria Assumptalyceum.
Vakverantwoordelijke voor Nederlands en verantwoordelijke voor het schooltijdschrift.
Van 1989 tot 1998 onafgebroken lid van de directieraad, waaronder een viertal jaar als secretaris-verslaggever.
Organisator van Europese uitwisselingen van 16-17-jarige leerlingen met Oostenrijk en Hongarije (1993) en met Oostenrijk en Tsjechië (1997) via pedagogische Europrojecten m.m.v. de V.G.C.

Politieke loopbaan:

Sedert 1 januari 1983 gemeenteraadslid voor de Volksunie te Lebbeke. Vanaf november 1987 tot op heden onafgebroken
fractie-voorzitter in de Lebbeekse gemeenteraad. Sedert 2001 voor Spirit
Stokpaardjes: onderwijs, cultuur, jeugdbeleid, bejaardenbeleid, kansarmoede, leefmilieu..
Door politieke voor- en tegenstanders erg gewaardeerde tussenkomsten in de gemeenteraad en sedert 1999 ook in de commissies en in het parlement.
Van 6 juni 1999 tot 13 juni 2004 voltijds Vlaams Parlementslid.
Plaatsvervangend lid van de Commissie voor Onderwijs en Vorming van 6 juni 1999 tot september 2001.
Secretaris van de commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid van september 2001 tot 13 juni 2004.
Effectief lid van de commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedenbeleid van 6 juni 1999 tot 13 juni 2004.
Voorzitter van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2003.
Plaatsvervangend lid in de commissie Brussel en de Vlaams Rand van september 2001 tot 13 juni 2004.
Sedert 26 augustus 2004 schepen van Begroting, Financiën en Leefmilieu van de gemeente Lebbeke.
Sedert 23 juni 2005 tevens schepen van Land- en Tuinbouw en Ruimtelijke Ordening van de gemeente Lebbeke.

Sedert 2 januari 2007: Eerste schepen van Lebbeke met als bevoegdheden: Basisonderwijs, Cultuur, Bibliotheek, Land- en Tuinbouw en Toerisme


Sedert 1 oktober 2004 deeltijds medewerker/raadgever Algemeen Beleid bij het kabinet van Vlaams Minister Bert Anciaux.
Vanaf 11 januari 2006 opnieuw
voltijds Vlaams volksvertegenwoordiger.
Vast lid Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand.
Plaatsvervangend lid Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (tot 23 januari 2007)

Vanaf 2007 tevens:

Ondervoorzitter van de Commissie voor Onderwijs en Vorming.

Plaatsvervangend lid van de Commissie Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie.

Plaatsvervangend lid van de Commissie Vlaamse Grondwet.

Politieke en sociale interesses:

Onderwijs
Cultuur
Het milieu en de landbouw
Jeugd- en Bejaardenproblematiek
Binnenlandse Aangelegenheden
Wonen
Taalunie

Andere activiteiten:

Actief in het amateurtoneel (lid toneelkring: “Wij”) en in de plaatselijke heemkring met o.a. publicaties over het Lebbeekse dialect.
Didactisch directeur bij de taalvakantiekampen “Roeland” te Gent voor het Duitse taalvakantiekamp van 1992 tot 2001.Redactielid voor het vak Duits bij het didactisch tijdschrift “Communicatio” van de VZW. Roeland taalvakantiekampen i.v.m. de didactiek voor het onderwijs van vreemde talen.