START arrow DIRK IN DE GEMEENTE arrow In Memoriam Willy Bosman  
Navigatie
START
DIRK IN DE GEMEENTE
DIRK IN HET PARLEMENT
DIRK ALS DIRK
CONTACT
ZOEKEN
LINKS
CURRICULUM VITAE
Links
De Ploeg
www.goedeledecock.be
Lē - JongProgressieven
In Memoriam Willy Bosman PDF Afdrukken E-mail
maandag, 29 september 2014

Vrijdag 26 september 2014 stierf mijn goede vriend Willy Bosman.

Hij werd geboren op 13 febr. 1936 te Wieze.

Als jongeman wordt hij beroepsmilitair in het Belgisch leger. Hij wordt gekaserneerd in Duitsland, daar leert hij zijn echtgenote Maria Böckling kennen. 

In 1970 keert hij samen met zijn gezin (ondertussen zijn er drie kinderen)terug naar België, hij woont aanvankelijk in de Baardegemsestraat, naduien koopt hij een huis in de Kakemansstraat. 

Samen met zijn echtgenote, de betreurde Maria Böckling, houdt hij achtereenvolgens Ons Huis, De Bierboom en café ’t Zonneken open.

In staat hij 1988 voor het eerst op de lijst van de Volksunie en wordt hij onmiddellijk verkozen. Willy ontpopt zich als een heel sterk oppositieraadslid. Hij schrijft heel veel brieven naar de gouverneur en krijgt dikwijls gelijk.

Met de verkiezingen van oktober 2000 slagen we erin om de de toenmalige CVP-VLD-meerderheid te breken.

Willy Bosman wordt schepen van Cultuur. Hij zet een totaal nieuw cultuurbeleid op de rails, zoals het nu nog steeds fungeert.

Hij wordt mee de motor van de nieuwe bibliotheek. Ondertussen moet hij een eerste keer vechten tegen een zware ziekte. 

Zijn partij De Volksunie verkeert in een ontbindingsscenario, waarbij hij niet aarzelt om voor de progressieve vleugel te kiezen (spirit). Zijn hele leven blijft hij trouw aan de baseline van de Volksunie: “Sociaal en federaal!”

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 wordt hij opnieuw gemeenteraadslid tot 31 december 2012. Ondertussen heeft hij de ziekte waar hij aan leed voor de tweede maal kunnen overwinnen.

In oktober 2012 neemt hij niet meer deel aan de verkiezingen, maar hij steunt "De Ploeg" (de plaatselijke opvolger van spirit) voluit in haar engagement en bleef geëngageerd bestuurslid van "De Ploeg". Hij was ingeschreven voor een activiteit van de Ploeg op 24 augustus laatstleden, maar ’s morgens belde hij dat hij zich niet al te best voelde. Van toen is de eindfase ingezet. Bij onze laatste vergadering, op 16 september, deed hij vanop zijn ziekbed in het ziekenhuis nog een sms naar het bestuur in vergadering. Zo was Willy nu eenmaal.

Willy Bosman was een visionair plaatselijk politicus die meer dan een steen heeft verlegd in de Lebbeekse politieke rivier. Als Eerste-Schepen (2001-2006) was hij de schepen van elkeen, wat ook de gezindheid was van diegene die voor hem stond, steeds handelde hij tot nut van ’t algemeen. Hij was een van de weinige Lebbeekse politici die buiten Lebbeke heel goed gekend was en heel graag gezien werd.

Bij de viering van 1000 jaar Lebbeke in 2003 liet hij alle muziekmaatschappijen over elke ideologisch-filosofische grens heen, samen optreden in het heel erg gesmaakte evenement: “Graalijk”.

Willy was een volksmens die voor de bevolking van Lebbeke zijn hart op de juiste plaats droeg en een vinger aan de pols van die bevolking had.

Willy, we zullen je blijvend missen.

 

Dirk De Cock.