START arrow DIRK IN HET PARLEMENT arrow Vlaamse steun voor waterbus Temse-Antwerpen?  
Navigatie
START
DIRK IN DE GEMEENTE
DIRK IN HET PARLEMENT
DIRK ALS DIRK
CONTACT
ZOEKEN
LINKS
CURRICULUM VITAE
Links
De Ploeg
www.goedeledecock.be
Lē - JongProgressieven
Vlaamse steun voor waterbus Temse-Antwerpen? PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 9 november 2007
De plannen voor een waterbusverbinding tussen Antwerpen en Temse komen opnieuw bovendrijven. Dirk De Cock, Vlaams volksvertegenwoordiger van spirit, vond het zijn taak als politicus uit de regio Sint-Niklaas-Dendermonde om dit initiatief aan te kaarten  bij de minister van Mobiliteit. De Cock waarschuwt al enkele jaren voor het vastlopen van het wegennet in het Waasland. Een milieuvriendelijk initiatief dat het wegennet kan ontlasten, wil hij dan ook steunen.   

 

De waterbus is al enkele jaren voer voor discussie. In 2001 werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd in opdracht van De Lijn. Het uitgangspunt was dat de overbelasting van het wegennet de zoektocht naar alternatieve routes opdringt. Waterbussen werden betiteld als de mogelijk vervoersmodi van de 21e eeuw. Het optimisme was groot en er was dan ook hoop op proefvaarten met verbinding tussen Temse en Antwerpen via de Schelde. Uiteindelijk bleek  dit optimisme voorbarig. Het project werd afgeblazen, omdat er onder andere een wanverhouding was tussen het geraamde aantal gebruikers en kostenplaatje.

Dirk De Cock: “Onlangs kwam de waterbus opnieuw boven water. Ik vernam dat het Instituut Duurzame Mobiliteit van de universiteit van Gent werkt aan een nieuw initiatief. Comfort en milieuvriendelijkheid zouden enkele van de troeven zijn van de catamarans die men hoopt in te zetten. De waterbussen, die zouden werken op een mengeling van aardgas en waterstof, hebben nog steeds als doel het wegennet te ontlasten.”  In de eerste plaats denkt men aan het optimaliseren van het vervoer van werknemers. In 35 minuten zou de bus met vier of vijf stops tussen Antwerpen en Temse kunnen varen. Geen ander transportmiddel is even snel. 

Dirk De Cock heeft onmiddellijk bij het vernemen van deze nieuwe plannen aan minister van mobiliteit Kathleen Van Brempt gevraagd of ze betrokken is bij dit dossier.  De minister verzekerde hem dat ze dit van nabij opvolgt.  Het VIM ( Vlaams Instituut voor Mobiliteit) onderzoekt de haalbaarheid van dit waterbusproject. Indien hieruit blijkt dat de inzet van waterbussen, binnen economische en ecologische haalbaarheden, het wegennet mee kan helpen ontlasten, antwoordde de minister op De Cock zijn vraag “bereid te zijn ondersteuning te overwegen”.  

Ik waarschuw al enkele jaren dat het wegennet in Het Waasland verzadigd is. De plannen voor een verdere uitbreiding van de haven van Antwerpen zijn daarbij niet hoopgevend voor de toekomst. De waterbus zal deze problematiek natuurlijk niet alleen oplossen, maar kan wel zijn steentje bijdragen. Dat dit vervoersmiddel bovendien milieuvriendelijk en snel is, versterkt de nood naar een grondig onderzoek naar de haalbaarheid. Laten we hopen op positieve resultaten. Dan zal ik zeker mee pleiten voor steun door de Vlaams overheid,” aldus nog Dirk De Cock.