START  
Navigatie
START
DIRK IN DE GEMEENTE
DIRK IN HET PARLEMENT
DIRK ALS DIRK
CONTACT
ZOEKEN
LINKS
CURRICULUM VITAE
Links
De Ploeg
www.goedeledecock.be
Lē - JongProgressieven
RSS
Cultuurprijs van Lebbeke PDF Afdrukken E-mail
maandag, 6 december 2010

Gisteren werd de zo begeerde "Cultuurprijs" van de gemeente Lebbeke uitgereikt aan de "Koninklijke Harmonie Sint-Cecelia van Lebbeke". Zij vierden dit jaar met hun feestprogramma hun 225e jubileumjaar. Van harte proficiat aan de vereniging, haar leden en haar bestuursleden.

 lyrische kunst

Hieronder de toespraak die ik hield net voor de winnaar bekend werd gemaakt:

Mijnheer de burgemeester, collega’s uit het schepencollege, de gemeenteraad en de O.C.M.W.-raad, mijnheer de ereschepen, mijnheer de voorzitter en de ondervoorzitter en bestuursleden van de GRC en van de onderscheiden cellen, beste laureaten, dames en heren,

 

Dames en heren, cultuur schijnt in de nationale pers een beetje in de verdrukking te komen door de lineaire besparing van 20 percent die de minister van cultuur zegt noodgedwongen te moeten invoeren. Ik heb zo de indruk dat een aantal mensen, gezagsdragers zelfs,  uit zijn op een controverse op dat vlak. Ik zal me daartoe niet laten verleiden. Door de crisis die overal toeslaat, lijkt het alsof de behoeften aan culturele bedrijvigheid plots voor sommigen van tweede rangorde zijn, niets is minder waar, vooral in moeilijke tijden zorgen cultuur en sport voor houvast bij heel wat mensen. Niet enkel voor houvast zorgen sport en cultuur, maar ook voor werkgelegenheid. De babyboomgeneratie gaat stilaan met pensioen, maar heeft ontzettend grote rijke behoeften aan een aangepast cultureel aanbod. Wie dat niet ziet, is ziende blind en wie dat niet inziet, blijft verstoken van het begrijpen van een behoeft die zich enkel nog stringenter kan manifesteren. De culturele consumptie verandert gestaag en wordt veeleisender naar kwaliteit, maar ook met betrekking tot het aangeboden pakket en zelfs tot de frequentie van het aanbod. Terugschroeven op dat vlak zal een dubbel negatief gevolg hebben en op heel weinig begrip kunnen rekenen, vooral bij de medioren en de senioren, zij hebben heel hun leven heel hard gewerkt en willen nu op vlak van cultuur een eigentijds, gedifferentieerd en kwalitatief hoogstaand aanbod, en zij willen daar ook geld voor uitgeven.

Ook in Lebbeke is de totstandkoming van ons cultureel erf met onder meer De Biekorf  nauwgezet gepland en opgevolgd en het was helemaal geen brokkenparcours, zoals sommigen tot voor een paar maanden nog durfden te beweren. De cijfers bewijzen het en korte peilingen geven aan dat de bezoekers in ruime mate tevreden zijn over de accommodatie en het aanbod.

Voor “De Biekorf” zijn er amper twee werkjaren achter de rug en sommigen willen al een soort eindevaluatie, natuurlijk moesten we aanvankelijk wat leergeld betalen, maar we leren ook met rasse schreden en steeds meer mensen melden ons dat ze enthousiast zijn over deze realisatie. De komende Lebbeekse generaties hebben een cultureel dak boven het hoofd. Wij schatten nog onvoldoende in hoe belangrijk dat in deze tijden van ontzuiling wel is! Het was ook HET moment om die realisatie te doen, twee of drie jaar later zou de crisis ons al bijna tegengehouden hebben. We hebben als bestuur doorgezet op het ogenblik dat we moesten doorzetten en daar zullen vele komende generaties de vruchten van plukken. Dit moest me even van het hart en in deze cultuurminnende entourage kan ik die bedenking wel kwijt.

Dames en heren, opnieuw komen wij samen om de cultuurprijs van de gemeente Lebbeke uit te reiken. Eind november en begin december vieren wij een hoogmis van culturele bedrijvigheid in onze gemeente, de laatste zondag van november met de viering van de verdienstelijke leden van de verenigingen en de eerste zondag van december, het is alweer december, met de toekenning en uitreiking van de gemeentelijke cultuurprijs. De gemeente, en in de gemeente  het  gemeentebestuur, is dan ook heel trots op het feit dat zich dit jaar niet minder dan vijf gegadigden aanbieden om in aanmerking te komen voor deze prestigieuze prijs. Dank zij een ingenieus systeem van afwegen en toekennen van punten, wordt de grootst mogelijke objectiviteit en geheimhouding gehanteerd. De heer De Rop zal hierover straks berichten. De GRC heeft in haar schoot een ingenieuze procedure uitgewerkt en het beoordelingscomité is de voorbije week samengekomen om deze moeilijke deliberatie tot een goed einde te brengen.  Ik wens dan ook de leden van het beoordelingscomité in naam van het gemeentebestuur te danken voor de geleverde prestatie. Tevens en in de eerste plaats wil ik namens het gemeentebestuur de inschrijvers en de laureaten danken voor hun deelname. Elk van de verenigingen en elke persoon die meedingen naar deze prijs hebben in de feiten hun prestaties al voor een gedeelte publiek verzilverd door de stap te zetten naar een jurering, dat maakt dat er vijf winnaars zijn. Hoewel, er wordt natuurlijk maar een eerste plaats toegekend, wij zijn onwetend hierover en we kijken met u uit naar de proclamatie.

Toch wil ik ook nog een gemeend woord van dank richten aan de leerlingen van de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans voor hun prachtige uitvoering, ook naar de mensen van de cultuurdienst en de leden van het Biekorfteam en de GRC  gaat mijn dank uit.

Oprecht dank je wel,

 groepsfoto

Dirk De Cock,

Schepen van cultuur.

5 december 2010.