Islamitische les in gemeenteschool
zaterdag, 22 september 2007

Schepen van Onderwijs Dirk De Cock (Spirit) verdedigt met klem de beslissing van het schepencollege om islamitische lessen toe te staan in de gemeentelijke basisschool van Lebbeke. Dat gebeurt omdat bij ouders onrust was ontstaan over de beslissing. «Die onrust is onterecht», stelt De Cock. «Om de heisa tegen te gaan zullen we alle inwoners goed informeren over het initiatief.»

 

Het schepencollege besliste tijdens de zomermaanden om in de gemeenteschool van Lebbeke ook islamitische godsdienstlessen toe te laten. Die beslissing kwam er op vraag van enkele ouders. Gevolg is dat vanaf de start van dit schooljaar een klein aantal kinderen twee lestijden islam volgen. Hiervoor worden de klassen gesplitst. «Eigenlijk is het simpel», zegt De Cock. «In onze gemeenteschool konden leerlingen al altijd kiezen of ze godsdienst of zedenleer zouden volgen. Maar die godsdienst hoeft niet perse de katholieke godsdienst te zijn. Elke erkende godsdienst, dus ook islam, kan gegeven worden. Als ouders erom vragen is de school zelfs verplicht om hierop in te gaan. Concreet komt het er dus op neer dat een aantal kinderen nu niet voor zedenleer of katholieke godsdienst kiezen, maar voor islam.»

 

«De lessen islam worden, net als de andere lessen, in het Nederlands gegeven door leerkrachten die hiervoor het nodige diploma behaalden», benadrukt de schepen nog. «En ook hier komt inspectie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.»

 

BRON: Nele Dooms,  Het Laatste Nieuws, 21 september 2007, p. 18