Venetiaanse ochtend
vrijdag, 7 september 2007

Venezianischer Morgen
Rainer Maria Rilke

Richard Beer-Hofmann zugeeignet

Fürstlich verwöhnte Fenster sehen immer,
was manchesmal uns zu bemühn geruht:
die Stadt, die immer wieder, wo ein Schimmer
von Himmel trifft auf ein Gefühl von Flut,

sich bildet ohne irgendwann zu sein.
Ein jeder Morgen muß ihr die Opale
erst zeigen, die sie gestern trug, und Reihn
von Spiegelbildern ziehn aus dem Kanale
und sie erinnern an die andern Male:
dann giebt sie sich erst zu und fällt sich ein

wie eine Nymphe, die den Zeus empfing.
Das Ohrgehäng erklingt an ihrem Ohre;
sie aber hebt San Giorgio Maggiore
und lächelt lässig in das schöne Ding.


Aus: Der neuen Gedichte anderer Teil
                

Venetiaanse Ochtend  

Rainer Maria Rilke 

Opgedragen aan Richard Beer-Hofmann 

Vorstelijk verwende vensters zien steeds meer,

wat dikwijls ons tot inspanning voedt:

de stad, waar van hemel telkens weer

een schemer, een gevoel van vloed ontmoet, 

 

zich vormt zonder ooit te zijn.

En elke ochtend moet haar de opaal eerst tonen,

die zij gisteren droeg, en rijen

van spiegelbeelden trekken uit ’t kanaal

en haar herinneren aan de vorige maal:

dan pas geeft zij zich en laat zich zijn: 

 

een nimpf, die de Zeus ontving.

De oorringen klinken aan haar oren;

zij echter heft San Giorgio Maggiore

en glimlacht gelaten in het mooie ding.  

 

Uit: De nieuwe Gedichten, tweede deel  

Vertaling: Dirk De Cock.Ninove, 29 augustus 2007, 11.23u.-11.50u.

Bekkenbeheersplan, gebiedsspecifieke adviezen en opmerkingen.