Vacatures in het hoger onderwijs
donderdag, 5 juli 2007

Hoogopgeleide allochtonen zijn opportuniteit voor de vacatures in het hoger onderwijs

De personeelsdiensten van hogescholen en universiteiten hebben het druk in hun zoektocht naar extra personeel. De doorgedreven professionalisering van het hoger onderwijs, de vele wijzigingen in het onderwijslandschap en de vele nieuwe uitdagingen zijn hiervan grotendeels de oorzaak. Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk De Cock maakt van de gelegenheid gebruik de hogescholen en universiteiten te herinneren aan hun diversiteitsengagement.

Bijna tegelijkertijd met de berichtgeving in de pers over de moeilijkheden die de universiteiten ondervinden om personeel te vinden, staat in diezelfde pers dat hoogopgeleiden van allochtone afkomst heel moeilijk aan de bak komen. Dirk De Cock: “Voor mij zijn hoogopgeleiden van allochtone afkomst vooral hoogopgeleiden. Dit is een reservoir van mensen die afgestudeerd zijn volgens de criteria en de normen van onze hogescholen en universiteiten, en die dus hoe dan ook bekwaam genoeg zijn eventueel te worden aangeprezen aan onze instellingen.”

De huidige vacatures waarbij men academisch en onderwijzend personeel aanwerft, maar ook administratief en technisch personeel, is voor spirit een uitgelezen kans om op al die niveaus een diversiteitsbeleid te ontwikkelen. Hogescholen en universiteiten kunnen hiermee bewijzen dat het ook voor jonge allochtonen loont om te studeren en diploma's te behalen.

Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke ondersteunt deze suggestie. “De minister zal op mijn vraag de hogescholen en universiteiten erop wijzen dat dit de gelegenheid is om op het vlak van hun diversiteitsbeleid extra inspanningen te leveren,” aldus nog Dirk De Cock.