Neutraal informatiepunt over scholen
woensdag, 13 juni 2007
Op de website www.schoolzoeker.be krijgt elke Vlaamse secundaire school een quotering op tien. Per provincie is er ook een lijst van de 'beste' en de 'slechtste' scholen. De basis voor deze ranking is 'Het Scholenrapport', dat De Standaard in januari publiceerde. Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk De Cock veroordeelt sterk het ‘ranken’ van scholen. Hij vraagt daarom dat de overheid zelf initiatief neemt om de ouders correct te informeren over onze scholen.

Er is heel wat kritiek op de bewuste website, ook vanuit de krant De Standaard, die als bron wordt gebruikt. De maker verdedigt zijn werk met het argument dat heel wat mensen naar dergelijke informatie op zoek zijn. Spirit begrijpt de wens naar informatie van ouders die zoeken naar de ideale school voor hun kind. De artikelenreeks van De Standaard maakte o.a. ook daarom een redelijk neutrale synthese van de doorlichtingsverslagen. De initiatiefnemer van www.schoolzoeker.be daarentegen slaat de bal helemaal mis. Het doorlichtingsverslag is immers een röntgenfoto van een school, dat de school moet helpen de zwakkere punten bij te spijkeren en de goede punten te bestendigen. Zo een verslag dient dus niet om een competitie uit te analyseren. De ranking op www.schoolzoeker.be is dan ook op geen enkele manier wetenschappelijk onderbouwd. Dirk De Cock: “Het kan bovendien niet de bedoeling zijn om in Vlaanderen mee te doen aan ranking van onderwijsinstellingen. Hier creëer je vooral ongelijke kansen voor je leerlingen en studenten. Het plaatsen van zogenaamde elitescholen tegenover slechte scholen zorgt misschien wel voor sensatie en opwinding, maar druist compleet in tegen het Vlaamse onderwijsbeleid dat streeft naar gelijke kansen voor leerlingen en scholen.”

Spirit beseft dat een privé-initiatief als deze website niet tegen te houden is. Dirk De Cock pleit daarom voor een overheidsinitiatief dat als neutraal en objectief tegengewicht kan dienen. Spirit wil dat er gecentraliseerd informatie wordt verschaft aan ouders. De inspectieverslagen kunnen hierbij perfect als bron worden gebruikt, wanneer ze vanuit de juiste wetenschappelijke benadering worden gesynthetiseerd. Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke ondersteunt het idee van volksvertegenwoordiger De Cock en beloofde alvast stappen te zetten om dit te realiseren.