Kennis- en kunderegio!
maandag, 29 januari 2007

Naar aanleiding van een nieuw artikel over de heer Hullebus in De Morgen, schreef ik aanvullend op mijn opiniestuk "Onderwijs voor de nieuwe generatie .." volgende lezersbrief: 

Hoe komt het dat de heer Hullebus al enkele weken een kritiekloos forum krijgt in De Morgen? In de weekendeditie wordt opnieuw een volledige pagina aan zelfverklaarde “spreekbuis van de gefrustreerde leraars” gewijd.  Ik heb in het Vlaams parlement en daarbuiten gepleit voor een objectivering van het debat. Ik  voel me genoodzaakt dit nogmaals te herhalen. De beweging o-zon blijft immers steken in anekdotes en buitenlandse voorbeelden. Een mooi staaltje hebben we dit weekend kunnen bespeuren in deze krant: in de Franstalige versie van ‘Wie wordt multimiljonair?’ dacht 56 procent dat de zon rond de aarde draaide. De o-zon vereniging gebruikt dit als bewijs voor hun stelling “de kennis van de Vlaamse leerlingen is erbarmelijk.” Laten we dit eens vlug analyseren. Ten eerste gaat het hier om de Franstalige versie. Ik vermoed dus dat het om een Franstalig publiek gaat, waarvan de overgrote meerderheid van het Waalse onderwijs heeft genoten.  Ten tweede kunnen we vermoeden dat het publiek bestaat uit 18- tot 60-jarigen of ouder. Tenzij  dat de heer Hullebus weet dat de 56% die verkeerd antwoordde, exclusief is samengesteld uit 18- tot 28-jarigen en dus recent zijn afgestudeerd, zie ik hier geen relatie met het vaardigheidsonderwijs. Daartegenover wil ik graag de Pisa-tests, die de Oeso bij vijftienjarigen uitvoert, plaatsen. Hieruit blijkt dat de Vlaamse leerlingen wereldkampioen wiskunde zijn en voor wetenschappen, probleemoplossend vermogen en leesvaardigheid eindigen in de top-vijf.  Het Vlaamse onderwijs is zeer goed, wat we grotendeels te danken hebben aan de sterke inzet van onze leraars. Laten we dus stoppen met polariseren en onze energie in de echte problemen steken.  Samen moeten we strijden voor het wegwerken van de groeiende ongelijkheid in onze samenleving. We moeten de zwakkeren meekrijgen in onze kennis- en kunderegio! Daar ligt de uitdaging voor ons onderwijs en voor ons gemotiveerd lerarenkorps.