Professionele sociale woonsector
woensdag, 6 december 2006

“Met de minister vind ik dat we moeten evolueren naar een iets grotere schaal voor de huisvestingsmaatschappijen en de socialeverhuurkantoren. We moeten focussen op de professionalisering. De samenwerkingsverbanden zullen dan spontaan ontstaan. Als we de lokale actoren meer betrekken bij dat verhaal - de minister doet dat ook - dan zullen die samenwerkingsverbanden meer mogelijkheden krijgen. De mensen zullen dan de noodzaak van een samenwerking beter inzien, en tevens dat zulks beter is voor hun klandizie en hun rendement.” 

Uit tussenkomst Dirk in de plenaire vergadering bij de bespreking van de wijziging van de Vlaamse Wooncode