Levensbreed leren
zaterdag, 24 november 2007

"Ik merk een zeker spanningsveld. EQF gaat volgens hem te veel uit van het Angelsaksische premissen. Vlaanderen staat huiverig tegenover een onderwijs dat eenzijdig op de arbeidsmarkt gericht is. Tegenover het Angelsaksische model staat de Duitse stroming: onderwijs omwille van het onderwijs zelf. Vlaanderen bewandelt een gulden middenweg.Ik zou niet graag zien dat Vlaanderen die weg verlaat voor een mercantiele koers. Daarom kent Vlaanderen naast levenslang ook levensbreed leren. Levenslang is te werkplaatsgerelateerd." 

Uit tussenkomst Dirk tijdens GEDACHTEWISSELING over het voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren