Kafka in woonbeleid
donderdag, 30 november 2006
"De heer De Cock vindt het niet verantwoord dat de verzekering gewaarborgd wonen niet automatisch gekoppeld wordt aan de toekenning van een sociale lening. Hij noemt dat een voorbeeld van “de betere Kafka”. Veelal zijn het dezelfde papieren die voor beide aanvragen moeten worden bijeengebracht." 

 

Uit tussenkomst Dirk in de commissie Wonen bij de bespreking van de beleidsbrief Wonen 2007.