Regionaal Landschap Schelde-Durme.
zaterdag, 12 september 2015

Gemeente treedt ook toe tot Regionaal Landschap Schelde-Durme

Print Corrigeer
Gemeente treedt ook toe tot Regionaal Landschap Schelde-Durme

Dirk DeCock Foto: pvr

Lebbeke - Blijkt dat Lebbeke als enige gemeente in de regio nog geen lid is van het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Dat zei Dirk De Cock (sp.a - De Ploeg) tijdens de jongste gemeenteraad. Milieuschepen François Willems (Open VLD) antwoordde dat eraan gewerkt wordt.

Het Regionaal Landschap Schelde-Durme is een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten en heeft tot doel het landschap in de regio in ere te houden en het karakter ervan te beschermen en te ontwikkelen.

''Anderhalf jaar geleden', zei De Cock, 'stelde een delegatie van Schelde-Durme het samenwerkingsverband in Lebbeke voor. De respons vanuit Lebbeke was positief. Te begrijpen,want toetreding biedt voordelen aan verenigingen, inwoners en het bestuur.'

'Het dossier liep vertraging op ingevolge het zwangerschapsverlof van onze milieuambtenaar', antwoordde milieuschepen François Willems.'We zijn van plan toe te treden. Dat zou ons zowat 6.000 euro kosten, maar ons meer opbrengen.'

 

Het punt dat ik aan de agenda van 3 september 2015 toevoegde luidde als volgt:

 

Gelet op het artikel 22 van het gemeentedecreet voeg ik volgend punt toe aan de agenda van de gemeenteraad van 3 september 2015:

Regionaal landschap Schelde-Durme. Voorstel om de gemeente Lebbeke deel te laten uitmaken van het regionaal landschap Schelde -Durme.

Toelichting:

Van de gemeenten die deel kunnen uitmaken van het regionaal landschap Schelde-Durme zijn er reeds 17 toegetreden. De gemeente Lebbeke trad tot op heden niet toe. Veruit het grootste deel van de gemeenten die tot deze cluster kunnen behoren hebben de stap reeds gezet. Het feit dat de gemeente Lebbeke daar nog niet is op ingegaan is bijna niet te begrijpen. Nochtans bieden de regionale landschappen, en het regionaal landschap Schelde-Durme in het bijzonder, een aantal mogelijkheden en potenties die zowel voor de bevolking als voor het gemeentebestuur erg interessant zijn.

Het doel van regionale landschappen is het behouden en versterken van natuur, landschap, erfgoed, streekidentiteit en recreatie. Regionale landschappen brengen inwoners, verenigingen en overheden samen rond een wervend streekverhaal dat inspireert en voor verbondenheid zorgt.

Regionale landschappen leggen het accent op cultuurlandschappen waarop zowel de natuur als de mens gedurende eeuwen hun invloed op hebben uitgeoefend. De regionale landschappen overstijgen de natuurreservaten, omdat er overal in het landschap natuur aanwezig is, vandaar dat de klemtoon ligt op natuurbehoud en biodiversiteit, op landschapszorg en streekeigen karakter, op wandelen en natuurrecreatie en op het creëren van een draagvlak voor natuur en landschap!

Er zal gevraagd worden naar de zienswijze van respectief de Schepen van Leefmilieu en de Schepen van Landbouw en bij uitbreiding naar het standpunt hieromtrent van het College van Burgemeester en Schepenen.

Er zal gevraagd worden om dit punt te agenderen op de eerstvolgende vergadering van de MiNa-raad en op de eerstvolgende vergadering van de landbouwraad met de vraag aan beide adviesraden om hierover een advies te formuleren.

Het is de bedoeling om het punt opnieuw te agenderen voor de gemeenteraadszitting van eind september om dan beide adviezen te behandelen met het oog op de toetreding van de gemeente Lebbeke tot het regionaal landschap Schelde-Durme.

Meer info: www.regionalelandschappen.be

Dirk De Cock,

gemeenteraadslid sp.a-De Ploeg