Zuinig beleid met visie!
zondag, 29 december 2013

De onheil kraaiers van N-VA over CD&V tot Vlaams Belang beweerden in hun pamfletten voor de verkiezingen van 12 oktober 2012 dat de financiële situatie van de gemeente Lebbeke uitermate belabberd zou zijn. Niets is minder waar. Met 6 miljoen euro overschot in 2012, een pensioenfonds waar in 2004 anderhalf miljoen euro werd in voorzien (loopt tot 2036) heeft de toenmalige schepen van financiën (ikzelf) immers mee de bakens uitgezet voor een gezond financieel beleid. Immers van de laatste 12 jaar is het schepenambt van Financiën en Begroting 11 jaar in handen geweest van mensen van "De Ploeg": Dirk De Cock en François Willems. Dat deze laatste in augustus 2011 (één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen) overliep naar de VLD, wil niet zeggen dat het financieel beleid van de gemeente van de laatste twee legislaturen niet door "De Ploeg" werd gedicteerd! Wanneer iets goed is, steken veel mensen (en andere partijen) zomaar pluimen op hun hoed. Op de hoed van "De Ploeg" mogen gerust alle pluimen van financiën gestoken worden.

Dirk De Cock.