"De Groote Oorlog"
woensdag, 27 juni 2012

Ik heb fundamenteel iets tegen die term, "De Groote Oorlog", omdat groot meer dan een betekenis heeft, en omdat een oorlog NOOIT groot(s) kan zijn. Een oorlog is altijd smerig, vuil, gaat gepaard met ontmenselijking en gaat steeds ten koste van de gewone mensen.

Maar, van twee zaken één, de herdenking van de “Grote Oorlog” is gepland voor de augustus- en septemberdagen van 2014. De gemeente Lebbeke is onder impuls van de schepen van cultuur en toerisme, Dirk De Cock, ingestapt in een project van “Toerisme Scheldeland” met betrekking tot de herdenking van die oorlog. “Toerisme Scheldeland” doet dat onder de auspiciën van “Toerisme Vlaanderen”, dat op zijn beurt werd uitgenodigd door de Europese Unie om van 2014 een Europees Vredesjaar te maken.

De heemkringen van Lebbeke, Denderbelle en Wieze hebben op uitnodiging van de schepen van cultuur de locaties bepaald waar calamiteiten hebben plaatsgevonden in de septembermaand van 1914. Die inventaris per gemeente is samengebracht bij “Toerisme Scheldeland” alwaar men bezig is met de opmaak van fiets- en wandelroutes die een aantal van deze plaatsen zullen aandoen. Op de geselecteerde plaatsen komt dan overal in hetzelfde straatmeubilair de uitleg te staan, wat er op die plaats gebeurde in september 1914. Waar mogelijk komt er een zitbank en op bepaalde plaatsen zal de gemeente een bijkomende groenvoorziening inrichten.

Ook de locatie van de Veldekens staat opgenomen in de inventaris van de heemkring Lebbeke en is doorgespeeld aan “Toerisme Scheldeland”. Het is dan ook ongepast om voor die plek een andere aanpak te vragen. Het lijkt ons verstandiger om de globale situatie van toen, waarin het voorval in de Veldekens een belangrijk deel zal zijn, onder de aandacht te brengen.

Dit alles en het bedrag dat ervoor nodig is staat genoteerd in de notulen van het College van Burgemeester en Schepenen en wel geruime tijd vóór het voorstel voor een Vredesbos in de Veldekens in de gemeenteraad door de N-VA werd geformuleerd. Het is nogal makkelijk om eerst de notulen te lezen en dan een fragment ervan als punt op de agenda van de gemeenteraad te brengen.

Het komt mij voor dat hier een  dubbele agenda voorligt, met name om het RUP Gurstenveld te doorkruisen. Een RUP waarin nota bene een gedenksite voor bovengenoemd voorval is voorzien.

Dat de vereniging VOS (=Vlaamse Oud-Strijders) hier wil tussenkomen en gewoon een partijpolitiek standpunt inneemt (omdat een zogezegd een goede vriend dat vraagt), en zonder zich eerst te informeren bij het gemeentebestuur van Lebbeke, zegt veel over hoe men vandaag bij VOS ogenschijnlijk de “Godsvrede” van het IJzertestament gewoon aan zijn laars lapt. Het schepencollege zal dan ook de brief van VOS aan haar gericht, in die zin beantwoorden. De schepen van cultuur die zelf jarenlang lid is van die vereniging zal in een brief hierover zijn standpunt te kennen geven.

 

Dirk De Cock

Schepen van cultuur en toerisme,

26 juli 2012.