Pleidooi voor diversiteit
zaterdag, 27 mei 2006

"De Vlaamse samenleving is divers. Toch is er een grondtoon: mensen maken deel uit van één of meer subculturen. Onze maatschappij is de voorbije decennia

weggeëvolueerd van de mainstream. Ook voor de allochtonen is er niet zoiets als één gemeenschappelijke noemer. ... Er is een heel brede waaier van culturen en subculturen bij de allochtonen."

 

uit tussenkomst Dirk in de commissie Waarden en Normen bij de bespreking van het document modelcursus maatschappelijke oriëntatie in het inburgeringstraject