Schilderij geschonken door Tuur De Rijbel.
donderdag, 21 juni 2012

Perstekst:

Schenking schilderij aan de gemeente Lebbeke door kunstschilder/ereburger Tuur De Rijbel.

“Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan”, moet iemand wel gedacht hebben toen hij kunstschilder/ereburger Tuur De Rijbel voor zijn electorale kar spande. Onder het mom wat inlichtingen te willen inwinnen omtrent de vreselijke oorlogsgebeurtenissen te Lebbeke op 4 september 1914 aan de “Kazeirekes”, waar 14 jonge mannen door de Duitse aanvaller brutaal werden afgeslacht en waarbij drie ooms van ereburger Tuur De Rijbel om het leven kwamen, haalde men  - 98 jaar na de feiten - de 84-jarige Tuur De Rijbel naar de vermoedelijke plaats van het onheil, zogezegd om zijn versie van de feiten te vernemen en informatie te verzamelen.

Groot was zijn verbazing, toe hij ineens op de foto moest met mensen van wie hij er een aantal zelfs nog nooit had ontmoet. Nog groter zijn ergernis toen hij nadien  krantenartikels zag verschijnen, waarvan de inhoud niet met hem was afgetoetst. Een krant  voerde hem zelfs op “als peter van een nog op te richten monument” en dat alles was georkestreerd door diezelfde partij. 

Tuur De Rijbel: “Ik heb hier nachten van wakker gelegen, en toen heb ik een aantal mensen opgebeld om uit die onverkwikkelijke situatie te geraken. Ik ben een overtuigde Vlaming, daar gaat het niet om, maar ik voel mij misbruikt, want ik heb nooit aan partijpolitiek gedaan. Ik had en ik heb vrienden bij alle politieke geledingen en dat moet zo blijven. Ik ben een kunstenaar en ik wil via die kunst een boodschap van schoonheid brengen, laag gekonkelfoes en misbruik van vertrouwen horen daar niet bij. Ik heb op mijn leeftijd geen nood aan gemanipuleer. Daarom heb ik besloten om een kunstwerk aan de gemeente Lebbeke te schenken als symbolisch gebaar en om uiting te geven aan mijn opvatting dat ik de ereburger wil zijn van elke inwoner van Lebbeke, Wieze en Denderbelle.  

Hiertoe heb ik de Schepen van Cultuur, de heer Dirk De Cock en de voorzitter van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid, de heer Isidoor Colson gevraagd om mij een bezoek te brengen. Tijdens dat bezoek heb ik te kennen gegeven dat ik tegenover het gemeentebestuur van Lebbeke mijn erkentelijkheid wil uitdrukken omwille van het feit dat ik ereburger van de gemeente ben kunnen worden en heb ik tevens beklemtoond dat ik als politiek neutrale Vlaming mijn kunstenaarschap wil beleven in minzaamheid met iedereen, maar zonder dat ik mij schatplichtig hoef te voelen aan een enkele partij.”

Intussen heeft de Gemeentelijke raad voor Cultuurbeleid een unaniem advies gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Gemeenteraad om dat schilderij als schenking te aanvaarden. Het aanvaarden van de schenking zal dan ook op de agenda van de gemeenteraad staan.

Dirk De Cock.

Schepen van Cultuur.

Donderdag,  21 juni 2012.