AquArt is voorbij!
maandag, 12 september 2011

De toespraak die ik hield ter gelegenheid van het slotmoment van AquArt in het buurthuis: "De Brouwerij" in Denderbelle:

Mijnheer de burgemeester (ik verontschuldig de burgemeester en de schepen van cultuur  van Dendermonde en Buggenhout vanwege andere verplichtingen), collega’s schepenen,  gemeenteraadsleden en O.C.MW.-raadsleden,  mevrouw het provincieraadslid, beste voorzitters, ondervoorzitters en bestuursleden van de onderscheiden Raden voor Cultuur,  beste voorzitters en leden van de onderscheiden cellen Beeldende Kunsten, beste leden van de cultuurdiensten van de drie gemeenten, beste kunstenaars, beste jonge kunstenaars, leerlingen van de plaatselijke school van Denderbelle, beste deelnemers in het algemeen, dames en heren in al uw hoedanigheden en functies, beste mensen uit Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke en daarbuiten, beste minnaars van cultuur, beste genodigden.

Vandaag sluiten we AquArt. We  verlegden we met AquArt alweer een steen in de rivier van de kunst en van het water en we deden dit in het midden van een vakantieperiode en in twee maanden  waar de weergoden ons niet zo gunstig gezind waren, er is overvloedig voor water gezorgd met  Aqua. De Dender kreeg bij de Kelten de naam Tanara of Tanera, wat zoveel betekent als de 'woelige' of 'bruisende'. Het bruisende, het woelige water en het betreft dat water van de Dender, dat in de Schelde uitmondt in Dendermonde en die Schelde die Buggenhout mee bindt en verbindt met Lebbeke en Dendermonde, zo had je een gemeenschappelijkheid om U tegen te zeggen en hoe kan je die gemeenschap beter tot haar recht laten komen dan door kunst. Kunst vestigt de aandacht op het water als belangrijk ontspanningselement, onmisbare schakel in de natuur, maar soms ook bedreigend bij stormweer,  bij ontij of bij overstroming. En de kunstenaars die hier wonen lieten de voorbije maanden hun kunst aan het water, om de vele dagjestoeristen,  wandelaars en fietsers, ja zelfs om de varenden deelgenoot te maken van hun muze. Het past iedereen die heeft meegewerkt van harte te danken.

Er waren de binnententoonstellingen in het oud Gemeentehuis van Denderbelle, de mensen, ik vermeld: Willy Van Ransbeeck, Frans Lefever, Raymond Heremans en anderen; zij dus die daar voor de opstelling van de wisseltentoonstellingen gezorgd hebben, van harte dank je wel. De aquarellen, marines, fotografie, de grafiek en de tekeningen, telkens opgefleurd met het hardere werk, zoals daar zijn: juwelen, constructies, beeldhouwwerk, mixed media en keramiek. Het was een schot in de roos, er waren vele bezoekers. Zij brachten een bezoek aan de talrijke kunstuitingen van de kruim van onze plaatselijke kunstenaars.

Het uiterst omvangrijke gedeelte in open lucht waarvan Frank Steyaert uiteindelijk de veerman werd die de bezoekers overzette naar het land van de kunst heeft ondanks de barslechte zomer heel veel bezoekers gekregen, zoveel dat we op een bepaald ogenblik nog folders moesten laten bijdrukken.; er zijn de totems van de hand van Enric Vermeir, Staf Vinck, Martin Claessens en Kris De Ruysscher,  de gecodeerde, waterflessen van Willy Van Ransbeeck, Emma, de grote zeemeermin nam met tal van verschillende, maar samenhorende werkjes plaats in de,  door de leerlingen van de plaatselijke basisschool, prachtig versierde knotwilgen.

De veerkracht van de verskracht van de gedichten aan het Veerhuis verheffen het Veerhuis blijvend tot Gedichtenhuis en die gedichten vechten met het contrast van hun zwarte letters de witte herbemaagding van het Veerhuis aan. Frank Steyaert bracht gedichten van Christina Guirlande, Claire vanden Abbeele, Kris De Ruysscher,  Jean Heymans, Lut Cami, Rita Roels, Maria Mertens en van mijn hand aan. Alle gedichten werden met de hand geschreven in kunstschrift door Frank Steyaert zelf.  Achter der ramen van het veerhuis staan keramische sculpturen opgesteld van scheepswrakken. Bloemsierkunstenares Marie-Christine Dubois zorgde voor de fleurige toets met bloemstukken om en aan het veerhuis waar de keramiek en tevens de heel mooie vogelnestkastjes van het jeugdatelier “Wij” uit Dendermonde, niet ontbreken. Het volgende vogelbroedseizoen zullen ze hun intrinsieke waarde zeker bewijzen. Ik neem aan dat de site van het veerhuis nog eventjes in al zijn glorie zo blijft voortbestaan.

De waslijn was niet onomstreden, daar werd veel over gepalaverd, dat is een goed teken. Wie er in zijn tuin wil, kan zijn licht opsteken bij het Kinderatelier “De Geus” van Lebbeke en bij het Collectief “Wij” van Dendermonde; Linda Cockuyt, Ria Moens en Piet Van San zullen de uitleg graag verstrekken.

De driekantige pancarte met de reproducties van de kaarten van graaf de Ferraris uit de tijd van ons aller Oostenrijks-Habsburgse Keizerin Maria-Theresia en de foto van het veerhuis van 1922 zullen misschien ook nog even blijven.

Het project “Artstones” kreeg gestalte door de kunstenaars: Ann Cami, Carla Heuvinck, Herwig Teck, en de keramiekclub van Buggenhout onder leiding van Guido Van Keer. De dallen werden door de kunstenaars bewerkt met betrekking tot het thema “water”.

Gedragen schoenen aan in of op het water, Kunstenares Rita Roels vindt water sterk, want het draagt boten. Op het stilstaand water tussen het steiger  en de oever bevond zich dit gedragen kunstwerk. Ik weet niet wat het woelige water ondertussen met dat kunstwerk heeft uitgericht.

De  “Kunstrail”, daar hebben tal van wieler– en andere toeristen zich letterlijk aan vergaapt. Luc Vermeir, Jos Vanhenden, Jo Pien, Guy Smet, Miek Van Hemelrijck, Peter Goossens, Klaus Closse, Lieve Maes, Walter D’Hoogh, Jeugdatelier De Geus, Enric Vermeir, Rik Schelkens, Linda Cockuyt, Julia Verloeelen, Chantal Tramasure, Roger Van den Eede, Frieda Buelens,Anne Van Achter, Josée Van Den Eede, Germaine Vandermeiren, Maria Tierens, Eric Van Riet, Herwig Teck, Carla Heuvinck, Kris de Ruysscher, Claire Vanden Abbeele, Ben Moens, François Cardon, Regina Van Goethem, Tuur De Rijbel en André Callebaut. De kunstwerken van jullie hand hebben de tand des tijds en twee maanden regen, vlekkeloos overleefd. We zijn jullie dankbaar voor de bijdrage in dit project.

Dames en heren, ik wens namens de collega’s een hartelijk woord van dank te richten aan de Technische Diensten van de gemeente Buggenhout, Dendermonde en Lebbeke, want ook die samenwerking heeft banden gesmeed en is vlekkeloos verlopen. En ook het gras werd kort gehouden, dat was zeker geen eenvoudige klus, met al de artefacten.

Wij wensen de drie Raden voor Cultuurbeleid en de respectieve cellen Beeldende Kunsten in onze dank te betrekken. In hun schoot ontstonden mee de ideeën, die achteraf in de werkgroep “AquArt” verfijnd en uitgediept werden om ze nadien klaar te stomen voor realisatie.

Onze dank gaat uit naar alle kunstenaars die hun beste beentje hebben voorgezet en hier vanaf vandaag de vrucht van hun inspiratie toetsen aan de scherpste aller deliberaties, met name de toetssteen van het publiek. Geef hen een hartelijk applaus!

Dames en heren, Yoko Van Praet en vóór haar Wendy Van den Abbeele (nu met ouderschapsverlof), Dimitri Beeckman en Henk Vande Velde, de cultuurbeleidcoördinatoren en of cultuurdeskundigen van de drie gemeenten, samen met de cultuurmedewerkers: Greet Vandemarliere en Natalie De Smet hebben bergen werk verzet. Geef ook hen - en Gunther die zorgt voor de hapjes - een hartelijk applaus!

Dames en heren, kunst is het scheppende laken waarmee mensen zich een tweede huid aanmeten om zich te beschermen tegen de kou van de barre realiteit daarbuiten en in die zin was het escapisme van AquArt hier aan de Dender gerechtvaardigd, want kunst en ontspanning brengen heling, soelaas en houvast in de gekwetste wereld van menselijke verhoudingen. Het zijn ankers voor de ziel.

Dames en heren, in naam van de verschillende besturen  verklaar ik de tentoonstelling voor gesloten en daarmee de receptie voor geopend.

 

Ik dank u,

 

Dirk De Cock,

Schepen van cultuur,

Denderbelle, 11 september 2011.