Bij de tentoonstelling van de gerestaureerde figuratieve kaart van Lebbeke
maandag, 12 september 2011

Hieronder vindt u de verwelkoming van de genodigden bij de onthulling van de gerestaureerde figuratieve kaart van Lebbeke.

Mijnheer de Bestendig Afgevaardigde van cultuur, mevrouw de Bestendig Afgevaardigde van sport, mijnheer de burgemeester, tevens voorzitter van de fotoclub “Ontspanner”,  mijnheer de volksvertegenwoordiger, geachte provincieraadsleden, Geachte leden van het Rijksarchief Gent, geachte restaurateurs, collega’s uit het college, de gemeenteraad en de O.C.M.W.-raad, beste voorzitter en bestuursleden van de GRC, beste  mensen begaan met erfgoed, beste mensen begaan met fotografie, dames en heren,  beste vrienden,

Mij werd gevraagd om de verwelkoming te doen, en ik doe dat met graagte. Welkom aan alle genodigden. Vandaag is een heugelijke dag, het is kermis en naar aloude gewoonte worden er in het kader van “Lebbeke beweegt”  een aantal tentoonstellingen geopend, maar vandaag is toch wel heel speciaal, de aloude gerestaureerde figuratieve kaart uit het jaar 1713 van de hand van cartograaf Van Acoleijen is welgeteld 298 jaar oud komt even terug naar een van haar voormalige verblijfplaatsen, met name naar het gemeentehuis van Lebbeke, dat zelf in jaren jonger is, het dateert van 1872. Nadien zal ze opnieuw een vaste stek vinden in het Rijksarchief van Gent. De onthulling van de gerestaureerde kaart vindt hier en nu plaats.

Voor dit publiek, dames en heren, is het een open deur instampen dat erfgoed de nodige zorg behoeft. Er is natuurlijk altijd het conflict betreffende het  toekennen van de prioriteit van de geldmiddelen en omdat we weet hebben van de moeilijkheidsgraad daarvan zijn we als gemeentebestuur het provinciebestuur in hoge mate dankbaar. Mijnheer de deputé, om het met een adhortatieve bepaling te zeggen: laat ons dan al eens overkomen als lastige klanten, wij kunnen onze dankbaarheid nadien met des te meer  bravoure te berde brengen.

Samen met  het Land- en Kaartboek van Lebbeke vormt de restauratie van de figuratieve kaart een ontzettend mooi geschenk aan onze gemeente, aan de erfgoedvereniging en aan elke burger afzonderlijk, die begaan is met de geschiedenis van zijn dorp. De uitleg over deze cartografische bronnen zal u zeker, met de bezieling, eigen aan hem, door deputé Dauwe in geuren en kleuren worden gebracht. De bezittingen van de kerk, van de privé-personen werden in kaart gebracht, maar naast het optekenen van de eigendommen waren figuratieve kaarten ook ontzettend belangrijk voor het innen van belastingen, het kadaster, voor de juiste ligging van de grenzen, de wegen en de waterlopen, vandaar dat de militairen er ook al gauw interesse voor toonden.

Als je de kaart eens bekijkt is er natuurlijk veel veranderd ten opzichte van vandaag, maar de algemene lijnen zijn nog heel goed herkenbaar, ik ben er zeker van mijnheer de burgemeester dat uw collega van destijds veel minder last had met het NIMBY-syndroom, (not in my backyard) al was het maar, omdat toen de “backyard” zich in handen van heel wat minder families bevond.

Dames en heren, een verwelkoming hoeft niet lang te duren, ik zou zeggen, zet u schrap voor de volgende spreker, die naast deputé ook ervaringsdeskundige inzake het brede veld van de heemkunde is.

 

Dirk De Cock,

Schepen van cultuur,

 10 september 2011.