Boekegem/10.000-stappenroute
maandag, 12 september 2011

Toespraak ter gelegenheid van de opening van de Boekegemroute.

Mijnheer de burgemeester, collega’s uit het college, de gemeenteraad en de O.C.M.W.-raad, beste leden van de sportraad, de GRC en van het Beheersorgaan van de Bib., beste personeelsleden van de sportdienst, de Bib. en de cultuurdienst, mijnheer en mevrouw, De fauw, beste leden van Wandelclub “De Denderklokjes”, dames en heren,  beste vrienden,

 

“Boekegem” ligt al geruime tijd achter ons, maar we dachten toch dat we de naam en  al het moois en het waardevolle van de uitstraling van die gebeurtenis op een of andere manier moesten bestendigen. We opteerden voor een “Boekegemroute”.  Dat was makkelijker gedacht dan gedaan, te meer omdat we ons tot doel hadden gesteld om elk pand in Lebbeke wat de voorbije eeuw maar enigszins als bibliotheek had dienst gedaan, in kaart te brengen.

Van het een kwam het ander en ook de sportdienst was vragende partij voor een 10.000-stappenroute in Lebbeke, naar analogie met die in Denderbelle en Wieze.  Daarenboven was er ook zowel in het cultuur- als in  het sportbeleidsplan de idee opgenomen om een route met gedichten  uit te werken.  Om geen inflatie aan routes te creëren besloot het schepencollege met de sportdienst,  de cultuurdienst, de milieudienst  en de Bib. om de handen in elkaar te slaan, vandaar het  gecombineerd concept.

Naast het sportieve traject kwam er ook een historisch-literair aspect. De “Boekegemroute” zou de meeste sites aandoen, waar vroeger een bibliotheekactiviteit onder welke noemer of filosofisch/ideologische strekking dan ook had plaatsgevonden. Met vroeger bedoelen we de late 19e en bijna de hele 20e eeuw. Bijna, want tijdens de laatste kwarteeuw van net die 20e eeuw gebeurde er veel, heel veel. De brochure getuigt hiervan op een schitterende wijze. Wij danken de heer Danny De fauw voor het opzoekingwerk en de redactie. De luchtige  tekst en de vele historische documenten vormen een niet te onderschatten bijdrage met ruime historisch/heemkundige waarde. De vele foto’s zijn stille getuigen van zoals de beroemde Duitse historicus Leopold von Ranke het formuleerde: “bloß zeigen wie es eingentlich gewesen” . Deze Duitse historicus was een aanhanger van de historisch-filologische methode, deze brochure volgt in opmaak dit stramien, reden waardoor zowel de bibliothecaris (historica) als de schepen (filoloog) hier hun gading in vinden. De hoop en de verwachting is, dat nog vele mensen  met ons het een gedegen onderzoeksdocument vinden. Het historisch gedeelte getuigt van diepgaand bronnenonderzoek, aan elk huis of gebouw dat vroeger een voormalige bibliotheek huisvestte, komt een gedenkplaat met een kleine historische duiding. Genoeg over de plaatsen waar ooit bibliotheek activiteit plaatsvond en ook niet al deze plaatsen worden door de “Boekegemroute” aangedaan.  Dat kan ook niet, 10.000 stappen, weet je wel,  toch krijgen al deze sites   een gedenkplaatje. Dus later komen er ook infoborden  in Wieze, Denderbelle  en de Minnestraat).

De dimensie van de schone letteren kan op een dergelijke project niet ontbreken, wie bibliotheek zegt, denkt daarbij onder meer aan literatuur en wie literatuur zegt, denkt aan de superlatief van literatuur en die bestaat natuurlijk in en door de poëzie. De gedichten zijn aangebracht aan de rand van het tracé van de 10.000-stappenroute die de “Boekegemroute” eveneens is. Om de link met het sportieve voor honderd percent in te vullen, viel de keuze op gedichten die met “sport” te maken hebben. Er bestaat heel wat scepsis over het in contact brengen van sport en poëzie;  betreft het hier niet echt twee soorten van mensen die daarmee zijn begaan? Toch zijn er heel wat aanzetten gegeven onder meer door Herman De Coninck, Tom Lanoy en zelfs door de meester Hugo Claus in zijn : “Op de fiets naar de eeuwigheid”. De bloemlezing, “Ook wij waren winnaars, 150 sportgedichten uit Nederland en Vlaanderen.” van Pascal Delheye en Willy Verhegghe deed de rest  en veegde elke denkbare tegenstand weg.  Ze maakte de baan vrij voor …. initiatieven als dat van vandaag.

Je merkt het beste lezer, wij zijn niet bang voor vernieuwing, wij verleggen onze bakens op voor ons soms onbekende terreinen, maar we laten ons bijstaan en coachen om veilig de eindstreep te bereiken, veilig, want na 10.000 stappen hebben we bewogen en misschien werden we wel bewogen door de emotie van de sport in een of ander gedicht.

Aan iedereen die meewerkte: gemeend dank je wel!

Dirk De Cock, schepen van de Bib. en van cultuur.

9 september 2011.