Het Oud-Gemeentehuis in Wieze
donderdag, 19 mei 2011

De kogel is door de kerk. Diepenstein (brouwerij Palm), de eigenaar, wil het Oud-Gemeentehuis restaureren. Dat zal het dorp van Wieze nog fraaier maken. Immers de pas gerestaureerde San Salvatorkerk is op zich een ook heel geslaagde restauratie. Het heeft lang geduurd, maar wanneer dan beslist wordt om te restaureren, is iedereen daar verheugd over. Het beschermde dorpsgezicht van Wieze verdient dat!

Denk vooral niet dat het gemeentebestuur niets in dit dossier heeft ondernomen! Het komt mij voor alsof sommige mensen deze indruk willen laten ontstaan. Er zijn de laatste twee jaar twee brieven vertrokken naar de eigenaar (Diepenstein) om erop aan te dringen om het pand aan te pakken. Er is vanuit het College van Burgemeester en Schepenen hierover contact geweest met Monumenten en Landschappen, er is zelfs een denkspoor bewandeld met een sociale huisvestingsmaatschappij en er is (informeel) overleg geweest met de député van Cultuur van Oost-Vlaanderen, de heer J. Dauwe. Provincieraadslid Goedele De Cock heeft hierover eveneens informeel van gedachten gewisseld met de député. Over dit alles heb ik steeds nauwgezet en nauwkeurig informatie verstrekt tijdens de respectieve vergaderingen van de cel Erfgoed van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid.

Toen vorige week de uitnodiging kwam van het kabinet van minister Bourgeois, heeft het College van Burgemeester en Schepenen, schepen Rosseel aangeduid om samen met de hoogste ambtenaar van de gemeente, de secretaris, daar de belangen van de gemeente te behartigen. Zelf kon ik op dat moment niet op die vergadering aanwezig zijn, vanwege arbeidsverplichtingen, maar onmiddellijk nadien (nog op de middag) ben ik (nog in Brussel) de betreffende schepen en de secretaris gaan opzoeken om mij uit eerste hand te kunnen vergewissen van de situatie. Het gemeentebestuur is echt wel in zijn nopjes dat het pand gered wordt van de ondergang. De gemeente draagt zelfs 7,5% van de kosten van de restauratie. 

Dat neemt niet weg dat de mensen die zich daar de laatste tijd op een andere wijze hebben voor ingezet, hier geen verdienste zouden hebben, wel integendeel!

Ik wil enkel aanduiden dat andere mensen die evenzeer met dat dossier begaan zijn op een wat meer "diplomatieke" manier te werk gaan.

 

Het resultaat is er en dat is wat telt.

 

Proficiat aan iedereen die daaraan heeft meegewerkt.

 

Dirk De Cock.

Schepen van Cultuur.