Hoe dom kun je zijn?
woensdag, 6 april 2011

Tegen Vic Van Aelst zou ik gewoon willen zeggen: schoenmaker blijf bij je leest. Vlamingen hebben er alle belang bij om veeltalig te zijn, dat worden onze kinderen NIET door hen als eerste vreemde taal het Engels aan te bieden. English is a killer. Wie als eerste vreemde taal het Engels leert, leert er geen meer bij! Deze onzinnige houding, ingegeven door alweer Voka, kan er enkel voor zorgen dat we al onze troeven met betrekking tot meertaligheid uit handen geven. Laten we ons liever focussen op de meertaligheid van onze achttienjarigen die uit ASO-richtingen van de humaniora komen. Vlot vier talen hanteren (Nederlands, Frans, Engels en Duits) lijkt mij daar een haalbare kaart. Waar je achteraf dat Frans spreekt, is ook je eigen verantwoordelijkheid. Zelf spreek ik nooit Frans in Brussel.

Vermits tijdens de vakantiemaanden van 2010 door sluipende besluitvorming  binnen de Vlaamse regering, de poort voor hoger onderwijs in het Engels wagenwijd is opengezet, ligt de grootste bedreiging voor het Nederlands zeker niet bij het Frans, maar bij het verlies aan status van het Nederlands, daar waar het zijn rechtmatige positie in de hoogste echelonen van het taalgebruik niet meer volkomen kan innemen. Daar draagt de N-VA, die deel uitmaakt van de Vlaamse regering, een verpletterende verantwoordelijkheid.

Vergis u dus niet van vijand, mijnheer Van Aelst!

 

Dirk De Cock.