Inburgeringsdecreet is middel geen doel!
woensdag, 28 juni 2006

"In Nederland wordt alles toegespitst op examens, resultaten, slagen en testen. Wat er aanvankelijk een middel was, is een doel op zich geworden. Dat heeft niet veel meer te maken met participatie. De spreker vraagt om nooit het doel van dit ontwerp van inburgeringsdecreet uit het oog te verliezen, namelijk mensen beter laten participeren en beter deel uit te maken van de samenleving."

 

 

uit tussenkomst Dirk in de commissie Inburgering bij de wijziging van het inburgeringsdecreet.