Engels, eerste vreemde taal! Huilen met de pet op!
maandag, 27 september 2010

Minister Smet moest vandaag "uitgerekend op de Europese dag van de talen" (ik lees hier toch een meervoud!) een pleidooi houden voor het Engels. Hij doet beter dan zijn voorman August Vermeylen, die zei: "Om iets te zijn, moeten we Vlaming zijn, wij moeten Vlaming zijn om Europeër te worden." Bij minister Smet wordt dat vandaag: "Wij moeten eerst het Engels leren om (een goed) Europeaan te worden."

Méér nog, als het van hem afhangt, en het hangt van hem af (!), dan wordt Engels de eerste vreemde taal in het leerplichtonderwijs in Vlaanderen. Onder het simplistische mom dat Europeanen elkaar toch moeten begrijpen, kan dat vanaf nu enkel nog in het Engels. Iedereen die een andere vreemde taal dan het Engels onderwijst, weet: "English is a killer (of languages)!"

Ik dacht dat de meertaligheid de troef van de Vlamingen was! Weer fout gedacht! Moeten we nu echt afstappen van het succesverhaal dat we als Vlamingen drie vreemde talen konden spreken, dat we hierdoor gegeerde en gewenste partners waren (zijn) in het Europese debat?! Wanneer we als Vlamingen die attitude verliezen, zullen we straks heel vlug niet meer nodig zijn in dat internationale debat. 

Moeten we nu echt alles zetten op de Angelsaksische kaart en voor de Atlantische dominantie via de taal, in de Europese Unie zomaar de deur wagenwijd openzetten? Wie wordt daar beter van? De mercantielen?! Dat is nog zeer de vraag!

Wil je in een internationale onderhandeling niet afgaan, dan moet je één regel strikt toepassen, spreek met je partner NOOIT in zijn of haar moedertaal! Spreek met een Fransman, Engels, met een Duitser, Frans en met een Angelsakser spreek je om het even wat, maar zeker geen Engels!

Europa zal maar een eenheid worden en eenheid uitstralen, wanneer men de verscheidenheid respecteert!

Ik haal ter illustratie even de eerste en de laatste paragraaf aan van de toespraak van de vorige Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming op
17 september 2008 voor het O.-L.-Vrouwcollege in Antwerpen.

§1: U weet het allemaal: de dominantie van het Engels is groot vandaag. De muziek- en filmwereld en internet drijven de hele jongerencultuur naar de Angelsaksische wereld. Op het eerste gezicht opent het Engels de wereld voor jonge mensen. Maar de dominantie van het Engels sluit ook andere interessante culturen voor jonge mensen af. Dat geldt voor het Frans, en voor het Duits, talen van onze grootste buren en toegangspoorten tot interessante cultuurgebieden. Het Duits is ook economisch erg belangrijk: Duitsland is onze grootste handelspartner. Elk jaar krijgen we heel wat Duitstalige toeristen in Vlaanderen op bezoek. Duits is in ons land ook een officiële taal van ons land en het is taal die in Europa het meest wordt gesproken. Redenen genoeg dus om het Duits meer op de voorgrond te brengen.

laatste §: Het O.L.V.-College wens ik verder alle succes bij de ontwikkeling van een talenbeleid dat de lat hoog legt. Aan alle leerkrachten en leerlingen die naar Duitsland gaan wens ik een prettig en leerrijk verblijf. Want Duits is echt van belang, hoezeer sommigen ook poneren dat je enkel met Engels ook je weg vindt in de wereld. Maar Goethe zei het al: ‘ De mensen smaden wat ze niet begrijpen.’

Nadat tijdens de komkommertijd, de Vlaamse regering doodleuk verkondigde dat vanaf dit academiejaar de studie van master aan Vlaamse universiteiten in het Engels kan, lijkt ons dit een logisch gevolg. Het leerplichtonderwijs moet volgen! 

Hopelijk rechten er in dat leerplichtonderwijs genoeg mensen hun rug, om een halt toe te roepen aan verschraling. Het opleiden tot meertaligheid is een uitdaging die, met de promotie van het Engels tot eerste vreemde taal in ons leerplichtonderwijs, een terugval zal krijgen die we nog moeilijk te boven zullen komen.

 

Dirk De Cock

26 september 2010