De erfenis van Schiltz
zondag, 13 juni 2010

Toen het VRT-anker Siegfried Bracke zich enige tijd geleden bij de NVA als lijsttrekker voor Oost-Vlaanderen aandiende, vermeldde hij terloops dat de strategie van Hugo Schiltz in "komende onderhandelingen" door de NVA zou worden gehanteerd. Ik merk dat sedertdien de NVA hoog oploopt met Schiltz en dweept met de methode "Schiltz". Dat fenomeen is nieuw! Het was bij de splitsing van de Volksunie (maar dat is natuurlijk ook al negen jaar geleden en het geheugen van de mensen is kort!) en lang nadien in elk geval niet wederzijds. Daarvan was ik bevoorrechte getuige in de vergadering van het partijbestuur van spirit, ik heb Schiltz daar meer dan eens een heel erg negatief verbaal register weten openen met betrekking tot Bourgeois en de zijnen, die hij onder meer de doodgravers van de VU noemde, aangezien ze een standpunt dat was ingenomen door een meerderheid in de partijraad (versta het parlement van de partij!) naast zich neerlegden en de Lambermontakkoorden en ook de Lambertakkoorden in de Kamer vanuit de meerderheid niet goedkeurden. Die akkoorden waren nochtans onderhandeld volgens de methode "Schiltz" en tegen het licht gehouden volgens de strategie "Baert". Beide coryfeeën kozen na het uiteenvallen van de Volksunie voor spirit, net als achttien van de toen vierentwintig VU-volksvertegenwoordgers. Schiltz en Baert nu opvoeren als historische boegbeelden en te volgen voorbeelden van de NVA is ECHT wel een brug te ver, om niet te zeggen een gigantische historische anomalie. Zoiets heet manipulatie door herschrijving (van de geschiedenis!). Geen enkele historicus, die naam waardig, kan daar mee om!

 

Dirk De Cock