Recht op wonen prioritair!
dinsdag, 20 juni 2006

"De taalbereidheid komt iets minder in conflict met het recht op wonen. Vlaanderen is een interculturele samenleving, met een centrale plaats voor wederzijds respect. De kennis van het Nederlands is zeer belangrijk, maar het recht op wonen is dat ook. Het recht op wonen staat hoger in de rangorde. De spreker hoopt dat ergeen vrijgeleide wordt gegeven aan de privé-markt."  

uit tussenkomst Dirk in commissie Wonen bij bespreking wijziging Vlaamse Wooncode. Spirit zorgde ervoor dat verplichting om Nederlands te spreken werd geschrapt als voorwaarde om in aanmerking te komen voor een sociale woning.