Belang van Duits
donderdag, 2 februari 2006

"Tot slot wil ik nog wijzen op het feit dat 36 percent van de vacatures in de Antwerpse haven nog steeds minstens een opleiding hoger middelbaar onderwijs vraagt met kennis van het Duits. In de Limburgse regio bedraagt dat zelfs 42 percent. Ik vind het dan ook een beetje jammer dat het Duits in ons middelbaar onderwijs naar beneden gaat. Mijnheer de minister, ik roep u op om ook op dat vlak een statement te doen. De vreemde talen zijn erg belangrijk voor onze economische concurrentiepositie in Europa. Men heeft de alarmklok geluid en ik wil die een heel klein beetje mee laten klinken." 

uit tussenkomst Dirk in de commissie Onderwijs. Dirk pleit al van zijn eerste dagen in het parlement voor de erkenning van Duits als heel belangrijk vak in het middelbaar onderwijs en als troef voor de toekosmt van onze kinderen.