De Oosterweelverbinding
donderdag, 2 april 2009

De tussenkomst in het politieke actualiteitsdebat tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op 1 april 2009.

De heer Dirk De Cock:

Geachte leden van de regering, ik moet u oprecht feliciteren. Lange tijd was goed bestuur de mantra voor deze ploeg, en die mantra werd met wisselend succes in de praktijk gebracht. In deze laatste maanden voor de verkiezingen is de mantra geworden: niet besturen, maar dat niet-besturen goed verkopen aan onze respectieve en telkenmale verschillend denkende achterban.

Dat is een briljante strategie en die is perfect uitgevoerd in het dossier van de Oosterweelverbinding. Ik denk echt dat daar communicatiespecialisten achter zitten. Al naargelang de bron is er nog geen beslissing genomen of wel al een beslissing genomen. Soms zegt men: nog niet, want dat gebeurt pas na het Antwerpse referendum en die aanvraag voor een bouwvergunning is dus maar een beetje om te lachen. Ofwel is er nu een beslissing genomen, maar wordt die pas bekendgemaakt na het Antwerpse referendum. Die aanvraag voor een bouwvergunning lijkt mij tamelijk definitief. Ik vind dat de pergolavergelijking van de heer Stassen echt wel hout snijdt.

 

De Vlaamse Regering probeert op handige wijze - dat moet ik echt toegeven - tijd te kopen om de beslissing over de verkiezingen heen te tillen, en en passant de eigen kiezer te paaien met de belofte van een al dan niet reeds genomen beslissing.

 

Beste leden van de regering, het is een cruciaal mobiliteitsdossier. Het is te belangrijk voor dit soort spelletjes. Het mobiliteitsprobleem rond Antwerpen is acuut en moet snel worden aangepakt. Er is bijvoorbeeld geen enkele reden om de flankerende maatregelen die in het Masterplan Antwerpen zijn opgenomen uit te stellen of in vraag te stellen, integendeel. Het verlengen van tramlijnen, het uitbreiden van het aanbod aan openbaar vervoer, de nodige werken aan de waterwegen en de bruggen zodat de binnenscheepvaart weer op gang komt en een volwaardig alternatief vormt: dat zijn zaken die we beter vandaag dan morgen kunnen uitvoeren.

 

De eigenlijke nieuwe Scheldekruising is het dossier dat snel maar ook degelijk moet worden aangepakt. De investering zal immens zijn, en de impact op verkeer en leefbaarheid voor de regio zijn dat ook. Dat geldt trouwens voor heel Vlaanderen.

 

De eerste echt onafhankelijke studie over de Oosterweelverbinding heeft volgens de SLP een zeer beloftevol alternatief voortgebracht, het zogenaamde vierde tracé. Dat combineert veel van de voordelen van het BAM-tracé en het stRaten-generaaltracé en vermijdt de nadelen zoveel mogelijk. Er zijn nadelen, in het bijzonder de uitzonderlijk zware impact op het fragiele stadsweefsel van Antwerpen-Noord, Deurne en Merksem door de aansluiting van de Lange Wapper op de bestaande ring.

 

Wij willen dat dit tracé een volwaardige kans krijgt. Wij verlangen dat de burger echt het laatste woord krijgt door een volksraadpleging. Wat ons betreft, gaat dit ruimer dan enkel de stad Antwerpen, al is dat een goed begin. Degradeer die volksraadpleging niet tot een schaamlapje om de genomen beslissingen te maskeren. Laat de burger op basis van objectieve informatie oordelen en respecteer dat oordeel, of heb minstens het fatsoen om, als het toch allemaal al beslist is, dat duidelijk te zeggen. Laat de kiezer daar dan over oordelen op 7 juni.

 

Mevrouw de voorzitter, 106 jaar geleden schreef Rilke een brief aan zijn jonge kompaan Franz Xaver Kappus, op 17 juli 1903. Die jonge dichter had aan Rilke een brief geschreven met heel veel vragen. Hij antwoordde het volgende: "Ik wil je vragen lieve vriend om geduld te hebben met al het onopgeloste en om te pogen de vragen zelf lief te hebben als afgesloten kamers en zoals boeken die in een zeer vreemde taal zijn geschreven. Zoek nu niet naar de antwoorden die u niet kunnen worden gegeven omdat u ze niet hebt kunnen beleven. Het komt erop aan alles te beleven. Leef nu even met de vragen. Misschien leeft u zich dan langzamerhand zonder het zelf te merken op een dag ver weg, in de antwoorden in."

 

Dus ik zou zeggen: wacht tot na het referendum en respecteer het referendum. Dank u wel.