Bescherm waardevolle gebouwen in Doel
donderdag, 19 maart 2009

Een van de conclusies van de leefbaarheidsstudie (2000) van het polderdorp Doel was, dat het dorp leefbaar was, op voorwaarde dat het Saeftinghe-dok niet zou worden aangelegd. In het Vlaams parlement is al jaren geleden aangekondigd dat er een studie komt om na te gaan of er een Saeftinghedok moet komen. Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk De Cock (SLP) is verbolgen dat ondanks het uitblijven van deze studie er toch continu huizen worden afgebroken in Doel.

"Ik vermoed dat het een kwestie van prioriteiten is, want de studie over de Lange Wapper was er heel erg vlug. Ondanks die hele korte tijdsspanne was ze bovendien erg degelijk", stelt Dirk De Cock. Het valt SLP op hoe weinig er nog wordt gesproken over het Saeftinghedok. De crisis is heeft de al de optimistische groeiprognoses van het Havenbedrijf alvast serieus ondergraven. "Laten we niet opnieuw de fouten uit het verleden maken. Het Doeldok bijvoorbeeld is nooit gebruikt, de bouw ervan heeft gigantisch veel geld gekost en het dok wordt nu letterlijk gedumpt met de grond van het Deurgangdok?! Meer Kafka hoeft toch niet!", aldus De Cock.

De Cock legt de schuld vooral bij de intercommunale "Land van Waas" die instaat voor het beheer van de onteigende woningen. "De intercommunale handelde nooit als een goede huisvader. Ze heeft nooit werk gemaakt van de opdracht om alles in het werk te stellen om de kwaliteit van het wonen te garanderen. Integendeel heel wat woningen gingen tegen de vlakte, zelfs vele huizen die nog perfect leefbaar waren, volgens de normen van de Vlaamse wooncode", aldus De Cock.

De intercommunale "Land van Waas" en de stad Beveren gaan ook excessief verder met het afbreken van woningen. SLP besluit hieruit dat er een onderliggende agenda bestaat, een totaal andere agenda bovendien dan die van het Antwerps havenbedrijf. De intercommunale wil industrieterreinen op de plaats waar Doel nu staat. Dirk De Cock vindt dat veel meer dan een brug te ver, hij noemt het zelfs enkele "Lange Wappers" te ver. "Dat men een aantal krotten opruimt in Doel, daar zal geen haan naar kraaien. Op dit moment wil men toonaangevende waardevolle gebouwen tegen de vlakte smijten. Dat is gewoon misdadig, dat is het uitwissen van erfgoed en van geschiedenis, dat is een soort van negationisme, men wil de herinnering aan het dorp uitwissen en de laatste eigenaars en bewoners intimideren. Dat minister-president Peeters ondertussen goedkeurend toekijkt en dit alles toedekt met halve waarheden is schandalig", besluit De Cock.

Dirk De Cock lanceerde vandaag vanaf het spreekgestoelte in het Vlaams parlement een oproep aan alle erfgoedverenigingen en heemkringen in heel Vlaanderen om het dorp Doel te bezoeken en het waardevolle erfgoed ervan in ogenschouw te nemen en om van elk gebouw een peterschap op zich te nemen. Hij doet een oproep aan alle kunstenaars om op de blinde gevels die door de willekeurige afbraak zijn veroorzaakt, kunstwerken aan te brengen. Hij roept het Antwerps Havenbedrijf op om Doel te omarmen en om het dorp uit de klauwen van de Intercommunale Land van Waas, een Wase wolf in schapenvacht, te houden.

 'onbewoonbaar huis'

Dit is één van de 'krotten' die men nu wil afbreken.

 Cartoon Peeters

Minister-President Kris Peeters terecht kop van jut in Doel!

 Actievoerders bewaken huizen

Inwoners en sympathisanten bewaken de huizen om afbraak te voorkomen. Mijn collega Jos Stassen (groen!) en ikzelf kwamen een beetje moreel ondersteunen.