Lerarenberoep in crisis
woensdag, 11 maart 2009

Het lerarentekort blijft een acuut probleem. Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk De Cock (SLP) kaartte dit al meermaals aan. Hij betreurt dat minister van Onderwijs Vandenbroucke na een jaar niet verder is gekomen dan enkele pragmatische maatregelen. Dirk De Cock pleit voor een drastische hervorming van het lerarenberoep.

 

In maart vorig jaar berichtte De Cock over het toen heersende lerarentekort. Vorig jaar in april verscheen het arbeidsmarktrapport Basisonderwijs en Secundair onderwijs 2008 dat de komende jaren een lerarentekort voorspelde. “Ik heb toen dit rapport kritisch bekeken. Een aantal parameters werd niet helemaal correct toegepast en ik  kwam tot een meer dramatische voorspelling”, vertelt De Cock. Op basis van geactualiseerde cijfers legde De Cock in het najaar opnieuw de vinger op de wonde. Hij drong opnieuw aan op een gedachtewisseling in de commissie onderwijs. De minister hield dit echter tegen waardoor pas in januari het arbeidsmarktrapport – ondertussen totaal gedateerd – werd besproken.

 

Op dit moment zijn er 2083 werkzoekenden als stille reserve aanwezig. Dat is echter niet voldoende. In jaren dat men geen lerarentekort kende was er een stille reserve in deze periode van ongeveer een 3500 werkzoekenden. De vacatures pieken op dit moment op een 1100. Vorig jaar deze tijd was dat een honderdtal minder. Een stijging dus van 10 procent becijferde de volksvertegenwoordiger uit databanken van de VDAB.

 

Dirk De Cock: “De belangrijkste oorzaken van het lerarentekort zijn grof geschetst de daling van het aantal afgestudeerden, de stijging van de uitstroom uit het beroep en meer vacatures door een aantal beleidsmaatregelen. We zien in februari wel een lichte correctie door de financiële en economische crisis. In moeilijke tijden kiezen immers meer mensen voor een job met meer zekerheid zoals het onderwijs. Toch blijft de situatie acuut. We kunnen stellen dat het lerarenberoep structureel in crisis is.”

 

De minister antwoordde op een vraag van De Cock dat hij geen structurele maatregelen meer zal kunnen nemen. “Het klopt inderdaad dat dit voor de verkiezingen niet meer mogelijk is, maar dit komt omdat de minister te lang heeft stilgezeten. Ik heb de eerste signalen al gegeven maart vorig jaar. Dit is een gemiste kans. Het zal voor SLP één van de grote uitdagingen worden voor de volgende legislatuur,” stelt Dirk De Cock. 
SLP doet hierop alvast een voorzet. De partij wil het beroep van leerkracht dynamiseren door het statutair en financieel op te waarderen. Met de vlakke onderwijscarrière moet worden komaf gemaakt. SLP voorziet hierbij vijf mogelijke statuten voor de leraren, en na evaluatie, vier carrièresprongen die gepaard gaan met vier loonsprongen.