Haal de stekker uit de federale regering in plaats van uit de dialoog
woensdag, 18 februari 2009

SLP is steeds een voorstander geweest van de gemeenschapsdialoog. De partij – toen nog spirit – stelde als eerste voor onder de noemer “gemeenschap is leuker met twee” om de gemeenschappen te responsabiliseren. Dat de gemeenschapsdialoog opgestart door Vlaams minister-president vandaag is vastgelopen, is voor SLP echter geen verrassing.

 

Blijkbaar waren er bij de opstart te weinig garanties waren  in tegenstelling tot wat minister-president Kris Peeters altijd heeft beweerd. Bovendien heeft een gemeenschapsdialoog maar kans op slagen wanneer ook op federaal niveau er eenzelfde druk op de ketel wordt gehouden door de betrokken partijen. De federale ministers van CD&V en open VLD geven niet de indruk nog interesse te hebben in communautaire vooruitgang. De dialoog was dan ook gedoemd om te mislukken.

 

Voor SLP moet nu de bal opnieuw in het federale kamp worden gelegd.  Daar heeft men nog enkele weken om tot concrete voorstellen te komen. Indien blijkt dat er geen vooruitgang geboekt wordt, wil SLP nieuwe federale verkiezingen. Dirk De Cock: “CD&V en open VLD gebruiken de crisis als excuus gebruiken om de federale regering in stand te houden. Dit gaat echt niet op. De houding van de federale regering ten aanzien van Opel en KBC, de afhandeling van het fortis-dossier, ontspoorde begroting… zijn slechts enkele voorbeelden die aantonen dat deze regering geen garanties biedt voor een kordaat aanpakken van de crisis. Dat niemand van CD&V en open VLD deze argumentatie bestreed in het parlement is veelzeggend.” SLP is er ook van overtuigd dat de economische crisis in beide gewesten pas echt efficiënt kan worden aangepakt na het overhevelen van belangrijke bevoegdheden.

 

Na deze moeder van alle verkiezingen moet er voor de sociaal-liberalen opnieuw werk gemaakt worden van een dialoog van gemeenschap tot gemeenschap. SLP blijft dit de meest aangewezen manier vinden om te komen tot een echte staatshervorming. Door zo een gesprek te koppelen aan gelijktijdig federale regeringsonderhandelingen heeft men veel meer garanties in handen. Bovendien zullen de partijen aan zet eens niet onmiddellijk bevangen worden door een nieuwe verkiezingskoorts.SLP roept tenslotte op – in de eerste plaats aan CD&V - om niet opnieuw in dezelfde spelletjes te belanden. De tijd van onrealistische beloftes voor de verkiezingen en woord breken na de verkiezingen moet gedaan zijn. “Vijf minuten politieke moed, Franstaligen kunnen of willen geen Nederlands leren, … zijn uitspraken die zaken op de spits drijven en kiezers zand in de ogen strooien”, besluit Dirk De Cock.