SLP-volksvertegenwoordigers zetelen als onafhankelijken.
woensdag, 11 februari 2009

Vlaams volksvertegenwoordigers Dirk De Cock (SLP) en Els Van Weert (SLP) stappen uit de sp.a-fractie. Zij zullen voortaan als onafhankelijken zetelen in het Vlaams parlement omdat volgens het reglement ze de naam SLP niet mogen gebruiken.

 

In 2004 zijn Dirk De Cock en Els Van Weert als leden van spirit (nu SLP) samen met sp.a naar de kiezer getrokken. Dat gebeurde onder de naam sp.a-spirit. Na hun verkiezing tot Vlaams volksvertegenwoordiger werden ze ook lid van de fractie onder diezelfde naam, samen met de andere verkozenen op de kartellijst.

 

Na de beslissing van SLP om als zelfstandige partij door te gaan en dus niet op te gaan in sp.a, blies sp.a het kartel op. Recent werd daarop ook de naam van de fractie in het Vlaams parlement gewijzigd naar “sp.a”. Dat gebeurde op eenzijdig initiatief van één kartelpartner. SLP kon hiervan enkel kennisnemen.

 

Een eenzijdige naamswijziging van een kartelfractie is kennelijk mogelijk in het Vlaams Parlement. Els Van Weert en Dirk De Cock vroegen aan parlementsvoorzitter, Marleen Vanderpoorten, om onder de naam SLP te  kunnen aangesproken worden op de website of op andere officiële communicatie. Uit onderzoek van de reglementen bleek dat op dit verzoek niet kon worden ingegaan.

 

Els Van Weert: “Zowel Dirk als ikzelf hebben onmiddellijk onze steun gegeven aan de onafhankelijke koers van SLP. Dat we nu geregistreerd staan als parlementsleden van sp.a is een situatie die niet wenselijk en houdbaar is. Vreemd genoeg kunnen we niet zetelen onder de naam SLP, hoewel we niet van partij zijn veranderd. We hebben daarom beslist voortaan als onafhankelijken te zetelen”.

 

“Sp.a heeft ons met hun beslissing voor een voldongen feit gezet. Goed wetende dat deze situatie niet houdbaar was, hebben ze ons dus eigenlijk gedwongen uit de fractie te stappen. Ondanks dat we deze manier van werken afkeuren, willen we wel benadrukken dat we de meerderheid zullen blijven steunen in de uitvoering van het Vlaamse regeerakkoord. Wel zullen nieuwe maatregelen en beleidsdaden kritisch, maar constructief evalueren”, vult Dirk De Cock aan.