Inschrijven,
maandag, 9 februari 2009

of over het wedervaren en de tegenslagen van een kamperende elite.

 

De inschrijving in het Jan Van Ruusbroeccollege, het jezuïetencollege te Laken had blijkbaar nogal wat voeten in de aarde. Het sijpelt stilaan door dat ogenschijnlijk "goed ingelichte" mensen een aantal dagen voor de poorten van de school gekampeerd hebben. Volgens de weekendkrant van De Standaard waren er een aantal mensen met een zekere renommee bij. Een mens wil toch maar de beste school voor zijn kind, voor zijn tweeling, nietwaar?! De juridisering van de maatschappij was zelfs al tot vóór de schoolpoort doorgedrongen, want men overwoog om een deurwaarder te vorderen om de nodige vaststellingen met betrekking tot de volgorde der aangekomenen te laten verrichten.

De échte Jan Van Ruusbroec (1293 - 1381) had het in zijn mystiek werk onder andere over "Van seven trappen" om de zaligiheid te bereiken. Gelukkig voor hem bestonden de jezuïeten nog niet, toen hij op dit ondermaanse verbleef. Anders hadden ze met zekerheid aan hem een tegenstander met inhoud gehad. Hij beschouwde en noemde zichzelf: een "ghemeyne mensch" (= een doorsnee mens). Inderdaad, Ruusbroec schreef in het Diets, in de volkstaal dus en niet in het Latijn, zoals we dat van priesters door de eeuwen heen gewend zijn. Hij identificeert zich dus volkomen met het volk en NIET met de elite (die schreef toen in het Latijn).

Staan verkleumen voor een schoolpoort was in elk geval NIET bij zijn zeven treden om zalig te worden. Maar misschien willen deze mensen ook helemaal niet zalig worden en willen zij hun kind gewoon naar het jezuïetencollege sturen. Wat me daarbij zo stoort is, dat de upperclass blijkbaar heel goed was ingelicht, of ze nu twee of drie dagen kou hebben geleden, laat me siberisch, ...zij waren ingelicht en een hele boel mensen waren dat niet, dat is het waar het om gaat.

Volgens dezelfde zaterdagse krant is het resultaat dat er welgeteld één kind van allochtone herkomst zou zijn ingeschreven. De elite wéét wel hoe ze scholen blank houdt. Een gemengde schoolbevolking is aan haar niet besteed. Je leidt in zo'n school de elitie op en dan begin je het best vroeg genoeg met de selectie, het liefst nog vóór de schoolpoort. Diversiteit kan al eens een thema zijn voor een klasgesprek, maar je hebt daarvoor toch geen praktijkervaring nodig.

Stelopdracht: Schrijf een (fictieve) Dialoog (tweespraak) van een gedupeerde ouder met een personeelslid van het college:

-"Sorry, u hebt een te hoog nummer, uw kind komt niet in aanmerking om ingeschreven te worden in onze school!"

- "Maar de directeur heeft toch gezegd dat de inschrijvingen op maandag waren en het is nú maandag!"

-"Ja, maar vanuit onze jezuïetendidactiek kunnen wij een maandag ook vervroegen, dat is nu gebeurd! Probeert u uw geluk maar elders." 

- "Is wat wij nú meemaken dan een voorbeeld van wat men doorgaans jezuïetenstreken noemt?"