Het gekrakeel
vrijdag, 6 februari 2009

Over experten en onderzoekscommissies.

Gek worden de mensen van het gekrakeel van de hooggeleerde heren, die stellen, dat een parlementaire onderzoekscommissie geen leden van het gerecht zou kunnen ondervragen. Het kan nochtans zo eenvoudig worden uitgelegd. De wetgevende macht (het parlement) is de hoogste macht, want de leden van het parlement worden door de kiezers verkozen.

De wetgevende macht (het parlement) maakt en stemt de wetten. De gerechterlijke macht (het gerecht, justitie) zorgt ervoor dat die wetten worden toegepast.

De uitvoerende macht (de regering) krijgt het vertrouwen van het parlement, of valt door middel van een motie van wantrouwen door datzelfde parlement.

En ja dus, het parlement heeft het recht de uitvoerende en de gerechterlijke macht te bevragen en te ondervragen. Zo eenvoudig is dat!