"Minister Reynders zaait paniek en beslist dan niets"
vrijdag, 23 januari 2009

De voorbije maanden was er al geen sprake van een vooruitziende, doordachte en gecoördineerde aanpak van de kredietcrisis en de economische crisis die ermee gepaard gaat. Dat het gerommel in de marge ook onder van Rompuy I blijft aanhouden is jammerlijk. Het lijkt zelfs te verslechten. Minister van financiën Didier Reynders zaait eerst paniek over de toestand van de banken. Vervolgens beslist hij niets te doen.


De houding van minister Reynders en de zware druk van de familiale aandeelhouders van KBC dwong de Vlaamse regering tot ingrijpen. SLP begrijpt de krachtdadige beslissing van de Vlaamse regering. "Toch mag dit niet beletten de parlementaire democratie te respecteren. Er moet zo spoedig mogelijk duidelijkheid komen over alle beslissingen. Een debat in het Vlaams Parlement is onontbeerlijk. Dat Vlaanderen krachtdadig heeft gereageerd juichen we toe, maar dat mag ons niet tegenhouden te analyseren of men gekozen heeft voor de juiste oplossing", aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk De Cock.

SLP wenst daarom niet voor haar beurt te spreken in dit dossier. "Pas nadat het dossier volledig op tafel ligt, kan men concluderen of het niet beter was geweest dat de Vlaamse regering aandeelhouder was geworden van KBC.  Dit nu al roepen van aan de zijlijn levert weinig voordelen op voor KBC of de Vlaams belastingsbetaler. De alternatieven moeten besproken worden in het parlement", aldus nog Dirk De Cock.


De clausule dat KBC kredieten moet blijven leveren aan particulieren en bedrijven is alvast een goede zaak volgens de Sociaal-Liberale Partij. Maar dat de federale overheid niet dezelfde inspanningen leverden voor KBC als voor Dexia en Fortis, is voor SLP-senator Geert Lambert onbegrijpelijk. "Is het misschien omdat KBC een uitgesproken Vlaamse bank is? De federale regering moet toch weten dat ook KBC overal in Europa actief is. Zijn ze dan echt zo weinig bekommerd om de personeelsleden van KBC?"