Onze kinderen zullen betalen
dinsdag, 20 januari 2009
Weg met de sociaal-economische taboes!

De huidige financiële en economische crisis heeft bewezen dat radicale hervormingen nodig zijn. Rommelen in de marge, zoals de huidige regering, is geen optie. Het begrotingstekort van 4% zal door onze kinderen worden betaald. De Belgische regeringen zijn er steeds vanuit gegaan dat door een versnelde schuldafbouw de uitgespaarde interestlasten de kosten van de vergrijzing zouden opvangen. Indien deze strategie 30 jaar foutloos werd gevolgd dan zou de vergrijzing  ‘net’ betaalbaar zijn. Door de slechte begrotingen onder Leterme en van Rompuy, kunnen we nu al stellen dat de budgettaire strategie tekort zal schieten.

SLP wil een grondige hervorming van het wettelijk pensioen naar Zweeds model, met een individuele rekening, waarbij de levensverwachting en de duur van de loopbaan, de parameters zijn.  Tijdens de loopbaan wordt elk individu jaarlijks geïnformeerd over zijn pensioenrechten. SLP vraagt ook dat alle systemen van vervroegde volledige uitstap uit het arbeidscircuit zouden worden geïntegreerd tot één systeem van vervroegd pensioen. Ook moeten we naar één eenvormig pensioensysteem.SLP wil ook een het werkgelegenheidsbeleid veranderen. SLP pleit voor een persoonlijke begeleiding van bij het begin van de werkloosheid; voor hogere, maar belastbare uitkeringen, beperkt in tijd waarbij na een bepaalde termijn de begeleiding dwingender wordt om tenslotte te eindigen in intensieve individuele aangepaste activeringsprogramma’s.