Weg met de provincies, leve de bovenlokale samenwerking
vrijdag, 16 januari 2009

Federaal Minister Van Quickenborne pleit voor een afschaffing van de provincies en een vervanging door 25 stedelijke kernen. SLP is alvast verheugd over deze opening. Zij pleit immers reeds jaren voor de afschaffing van de provincies. Dit politiek tussenniveau is geldverslindend en onvoldoende efficiënt. De burger heeft er geen voeling mee en de bestuurlijke indeling is nog steeds gebaseerd op de visie van Napoleon en niet op de realiteit op het terrein.
 

Als integraal-democraten wenst SLP de beslissingsmacht zo dicht mogelijk bij de burger te brengen. Dat betekent een grotere rol en macht voor de steden en gemeenten. Maar er blijft vaak nood aan samenwerking, aan een bovenlokale, streekgerichte aanpak. Daarvoor zijn administratieve streekplatforms en rastersteden noodzakelijk. Dit moet leiden tot een gezamenlijk overleg, gericht op het maken van afspraken over bvb. de stadsregionale mobiliteit, een gemeenschappelijke aanpak van recreatieve infrastructuur en toerisme, of vastgoedacties en taakstellingen inzake wonen en werken.

Vlaams parlementslid Dirk De Cock (SLP): "De provinciale indeling is gesteund op tradities, niet op efficiëntie. De echte uitdaging is: hoe kunnen we zo goed mogelijk besturen, zo dicht mogelijk bij de mensen? In dat plaatje is de rol van de provincies uitgespeeld en dringen nieuwe, kleinschaliger samenwerkingsverbanden zich op."

 Dirk De Cock zal alvast de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Marino Keulen, over dit standpunt van zijn partijgenoot ondervragen.