Subsidies voor De Cultuurdijk goedgekeurd
dinsdag, 25 november 2008

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk De Cock verneemt dat Vlaams minister Bert Anciaux na overleg met de administratie de aanvraag tot subsidie voor het intergemeentelijk samenwerkingsverband cultuur tussen de gemeenten Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare en Wetteren heeft goedgekeurd. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband luistert naar de naam: De Cultuurdijk.

 

De aanvraag van de betrokken gemeenten voldoet volledig aan de voorwaarden. Aangezien de gemeenten samen een financiële inbreng doen van € 0,20 per inwoner, ontvangen zij hetzelfde bedrag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement cultuur. Voorzitter Meremans zal eerstdaags een brief in die zin van cultuurminister Bert Anciaux ontvangen. De subsidie gaat in op 1 januari 2009 en loopt tot 31 december 2013.

 

Dirk De Cock, die in Lebbeke tevens schepen van cultuur is, is erg blij met deze belangrijke ontwikkeling: “De stappen die al gezet zijn met betrekking tot culturele samenwerking krijgen nu een min of meer juridische onderbouw. Het is de bedoeling om naast de afstemming van het culturele aanbod en de cultuurcommunicatie in de toekomst ook te werken rond erfgoed en om die samenwerking, wanneer mogelijk, te laten uitmonden in een erfgoedconvenant.” Op die manier zou er naast een samenwerkingsverband voor cultuur eveneens een samenwerkingsverband voor erfgoed kunnen ontstaan tussen dezelfde gemeenten.