Beslissing niet-benoeming burgemeesters cruciaal voor toekomst gemeenschapsdialoog.
woensdag, 12 november 2008

Dirk De CockDe niet-benoeming van de drie Franstalige burgemeesters is voor VlaamsProgressieven steeds een juridische zaak geweest en blijft dit ook. VlaamsProgressieven zit hiermee op de lijn die de Vlaamse regering en het Vlaams parlement altijd hebben gevolgd. Dirk De Cock Vlaams Volksvertegenwoordiger is verbaasd vandaag te vernemen dat CD&V, bij monde van Eric Van Rompuy, van die lijn afwijkt en er een politiek dossier van wil maken.

 

Nu alle adviezen binnen zijn, wil VlaamsProgressieven dat er snel een beslissing wordt genomen. Uitstel leidt volgens de partij alleen maar tot insinuaties alsof de benoeming van die burgemeesters pasmunt zou kunnen zijn in de communautaire dialoog.  Nu bestuderen of het uitstellen van de beslissing niet beter zou zijn, zoals CD&V voorstelt, betekent bovendien dat de louter juridische benadering wordt verlaten. VlaamsProgressieven hekelt deze bocht van 180 graden van CD&V-parlementslid Eric Van Rompuy.

 

Dit dossier maakt wel dat de gemeenschapsdialoog op een cruciaal moment is aanbeland.  VlaamsProgressieven heeft er voor gekozen de interinstitutionele dialoog alle kansen te geven. Dirk De Cock: “Maar met die restrictie dat mocht het een alibi-gesprek worden om de federale regering te sparen, te redden, dan we er hard tegen in zullen gaan. Een beslissing over het niet-benoemen van de burgemeesters kan twee gevolgen hebben: Ofwel wordt de gemeenschapsdialoog opgeblazen vanuit Franstalige kant ofwel kan de gemeenschapsdialoog doorgaan en wordt  het scepticisme ten aanzien van die dialoog ingedijkt.”

Welke richting het ook uitgaat, beide mogelijkheden hebben het voordeel van de duidelijkheid.  De maskers zullen afvallen en de kaarten zullen op tafel liggen. Menen de Franstaligen het echt met de dialoog? Hebben zij respect voor de wetten en decreten van het land en zijn regio’s? “Indien de dialoog echter op dit dossier strandt, dan weet men nu dat het overleg sowieso in een praatbarak zou zijn uitgemond. Beter dat nu te weten komen dan binnen een paar maanden. Wij geloven echter dat de gemeenschapsdialoog op een positief elan kan verdergaan.  De Vlaams regering heeft de kans om ook haar geloof in die dialoog duidelijk te maken door niet te talmen in het dossier van de burgemeesters. Ik pleit dan ook voor een snelle beslissing”, aldus nog Dirk De Cock.

In de plenaire vergadering sloot Dirk de Cock de rij van tussenkomsten met de gevleugelde woorden: "Wanneer men in dit dossier de kool én de geit spaart, dan zal de kool elders gegeten worden en de geit zal omkomen van de honger."