Keulen faalt bij de verzekering gewaarborgd wonen!
vrijdag, 10 oktober 2008

De Vlaamse regering had de ambitie om de verzekering gewaarborgd wonen op een aantal punten te verbeteren. De belangrijkste vernieuwing zou het verdwijnen van de inkomensgrenzen worden. Jammer genoeg liet minister van Wonen, Marino Keulen, eind juli weten dat gratis verzekering voorlopig wordt opgeschort. De prijsofferte van de enige kandidaat, Ethias, lag veel hoger dan het beschikbare budget. De minister deelde ook mee dat hij in september aan Vlaamse regering een nieuw voorstel zou voorleggen. Uit een antwoord van de minister op een vraag van Dirk De Cock (VlaamsProgressieven) blijkt dat dit laatste niet is gebeurd. De minister wacht in dit dossier blijkbaar tot iemand hem een alternatief voorstel op een schoteltje brengt.

 

Te koopVoor Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk De Cock is het nochtans eenvoudig. Hij wil dat er teruggekeerd wordt naar het oude reglement dat wel betaalbaar was. Dirk De Cock:“Het laten vallen van de inkomensgrenzen is inderdaad het meest ideale voorstel. Nu dat dit niet haalbaar blijkt, kan de minister niet zo maar de doelgroep van economisch zwakkeren laten vallen. De uitbreiding van het reglement is mislukt en de minister kiest er voor dat iedereen de dupe is, door heel het systeem te laten vallen. Dat is een jammerlijke zaak. Ik vind het ook verbazingwekkend dat de minister doodleuk verklaart dat hij geen oplossing ziet, maar dat voorstellen altijd welkom zijn.”
VlaamsProgressieven begrijpt de bezorgdheid van de Vlaamse Confederatie Bouw. Het is inderdaad onverantwoord om in tijden van crisis een sociale garantie te laten vallen. Dirk De Cock wil dat de verzekering zoals hij hiervoor was opnieuw wordt opgestart. Ondertussen kan er gezocht worden naar alternatieven voor de toekomst.

Bij het heropstarten van de verzekering in de oude vorm moet er wel een administratieve vereenvoudiging worden doorgevoerd. De verzekering kende inderdaad tot hier toe een té beperkt succes”, aldus De Cock. Hij herhaalt daarom nogmaals zijn pleidooi voor de automatische toekenning van de verzekering gewaarborgd wonen voor mensen die via de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) of het Vlaams Woningfonds sociaal lenen. Uit een eigen analyse, op basis van cijfers verkregen via een schriftelijk vraag, blijkt dat in 2004 slechts  19 % en in 2005 maar 22 % van de  sociale leners een gratis verzekering gewaarborgd wonen hebben afgesloten.
Ook hier heeft de minister nooit zijn verantwoordelijkheid genomen. Dirk De Cock: “Wanneer men een sociale lening aangaat bij de VMSW of bij het Vlaams Woningfonds komt men normaal ook in aanmerking voor de verzekering gewaarborgd wonen. De minister antwoordde op mijn vraag dat de beide systemen niet volledig op elkaar zijn afgestemd. Daarom zag hij het voorstel voor een automatische toekenning niet zitten. Hij zou echter als minister zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en zorgen dat de nodige aanpassingen gebeuren. Dit zou al een serieuze administratieve vereenvoudiging zijn.”  
Dirk De Cock berekende dat dit in absolute cijfers een stijging van ongeveer 1700 polissen zou tot gevolg hebben. Gelet op de huidige 4200 polissen per jaar moet het gestegen budget voldoende zijn om deze aanpassing door te voeren.