11 van de 29 geplande openbare werken in O-Vl niet uitgevoerd
maandag, 13 oktober 2008

De afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen heeft in 2007 maar liefst 11 van de 29 geplande investeringsprojecten in de provincie niet uitgevoerd. Uit de cijfers die Vlaams volksvertegenwoordigers Jan Roegiers en Dirk De Cock (VlaamsProgressieven) konden inkijken, blijkt dat zo meer dan 10.8 miljoen euro van het voorziene totaalbudget van 35.3 miljoen onbenut bleef.

 

wegenwerkenDirk De Cock : “Amper 2/3de van het investeringsprogramma uitvoeren en goed een kwart van de middelen laten liggen, is toch wel zeer opmerkelijk. De nood aan een verbetering van het Oost-Vlaamse wegennet is zeer hoog. Niet alleen loopt het verkeer op onze wegen vast, ook inzake verkeersveiligheid kan er op het gebied van infrastructuur nog veel verbeteren.”

 

Als redenen waarom projecten niet werden uitgevoerd worden vaak aangehaald: bijkomend onderzoek, aanslepende aanbestedingsprocedures, het ontbreken van een bouwvergunning, onvoltooide onteigeningen, … Volgens VlaamsProgressieven kunnen deze problemen perfect vermeden worden door een grondige voorbereiding en opvolging. En daar schort het net aan bij het Agentschap Wegen en Verkeer…

 

De situatie is trouwens niet uniek voor Oost-Vlaanderen. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft in heel Vlaanderen vorig jaar amper 97 van 153 geplande investeringsprojecten uitgevoerd. Een kwart van de middelen, 40 miljoen euro, werd dus niet aangewend waarvoor ze bedoeld waren.

 

Opvallend zijn de erg grote regionale verschillen. In Antwerpen slaagde men erin om een schamele 31,7% van de toegekende middelen te investeren, terwijl in West-Vlaanderen (thuisbasis van minister Crevits) 100,2% van het budget werd uitgegeven. Oost-Vlaanderen situeert zich tussen deze uitersten met een benutting van 69,4% wat ook aan de lage kant is.

Dit kan zo niet langer”, zegt Jan Roegiers, “deze gegevens bewijzen wat het Rekenhof al keer op keer heeft vastgesteld, met name dat er bij AWV een structureel probleem is bij de voorbereiding en opvolging van werken”. VlaamsProgressieven gaat minister Crevits hierover verder interpelleren en vraagt een volledige doorlichting van het Agentschap Wegen en Verkeer.