Geen ondoordachte verengelsing van ons hoger onderwijs
woensdag, 24 september 2008

De N-VA gaat in de eerste oppositiedagen al snel uit de bocht. Minister Ceysens pleitte bij de opening van het academiejaar van de K.U.Leuven voor meer mogelijkheden om cursussen aan te bieden in het Engels. De N-VA verklaart dat dit een gevolg is van hun vertrek uit de Vlaamse Regering. Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk De Cock (VlaamsProgressieven) laakt als klokkenluider in dit dossier de uitspraken van de N-VA. 

Dirk De Cock:"Vooral de verklaring van N-VA dat enkel de principiële houding van de N-VA de belangen van de Vlaamse studenten verdedigde, is flauwe oppositietaal. Ik heb niet alleen in de vorige legislatuur zwaar gewerkt aan de bescherming van het Nederlands in het Hoger Onderwijs. Ik was bovendien de eerste die na uitspraken van minister Ceysens enkele maanden geleden de alarmklok luidde." 

In het opiniestuk  'Een kans met Nederlands' plaatste De Cock vele kanttekeningen bij een doorgedreven verengelsing van ons hoger onderwijs. Vooral de invalshoek die De Cock hanteert dat het voorstel om in het Engels te doceren helemaal niet progressief is, kreeg veel bijval vanuit de academische wereld. De Cock is blij dat ook vanuit de studenten het signaal komt dat "een ondoordachte verengelsing van het hoger onderwijs drempelverhogend en kwaliteitsbedreigend is". 

"Ook in het Vlaams Parlement heb ik al duidelijk gesteld niet akkoord te gaan met een verengelsing van ons hoger onderwijs. Zonder enig verkramptheid zie ik te veel nadelen. De voorstanders van een doorgedreven verengelsing hebben me nog steeds niet overtuigd. Minister Patricia Ceysens zal haar ideeën hieromtrent nog wel een aantal keer verkondigen. Dat betekent nog niet dat het bewuste onderwijsdecreet in die zin wordt aangepast", aldus nog Dirk De Cock.