Nieuwe trottoirs in Klein-Antwerpenstraat in 2010
vrijdag, 19 september 2008

Pas in 2010 krijgen de bewoners van de Klein-Antwerpenstraat degelijke trottoirs. Ze hadden uitleg gevraagd in een petitie aan het college van burgemeester en schepenen.

 

'Er lag ons nog meer op de lever', zegt Sofie Van Nuffel namens de bewoners. 'Zoals de hoge snelheid van het verkeer en het zware vrachtverkeer naar en van het bedrijf De Saedeleer in de Fabrieksstraat.' In zijn antwoord kondigt waarnemend burgemeester Dirk De Cock (Vl.Pro) een aantal maatregelen aan.

 

'De politie kreeg al de opdracht om geregeld snelheidscontroles uit te voeren. Het vrachtverkeer kunnen wij, vanwege de functie van de Klein-Antwerpenstraat als verbindingsweg, jammer genoeg niet omleiden.'

 

Wat de trottoirs betreft is er beterschap in zicht. De Cock: 'In 2010 wordt een groot deel van de Klein-Antwerpenstraat, van de Heesterstraat tot de spooroverweg op de lijn Dendermonde-Brussel, volledig vernieuwd. Deze heraanleg past in collectorwerken door Aquafin. Daarnaast zullen we in de begroting 2009 de nodige kredieten inschrijven om het resterende deel van de straat, van de Heester- tot de Opwijksestraat, een nieuwe asfaltlaag te geven en de bestaande trottoirs grondig te herstellen. In dat gedeelte wordt immers niet aan de riolering gewerkt.'

 

'Of we tevreden zijn? Ik denk dat we de zaken realistisch moeten bekijken', zegt woordvoerster Van Nuffel. 'Wat het schepencollege aankondigt, is vandaag het hoogst haalbare. We weten nu toch waar en wanneer er wat zal bewegen.’

 

BRON: Pierre Van Rossem, Het Nieuwsblad, 18-09-08, p. 22.