Open Monumentdag eerste maal in Lebbeke
woensdag, 10 september 2008

Open Monumentendag

Op zondag 14 september vindt in Vlaanderen de 20e Open Monumentendag plaats, met als passend jaarthema: de 20e eeuw. 210 gemeenten doen mee. Meer dan 600 monumenten openen hun deuren. Een 550-tal activiteiten laten de bezoeker kennismaken met het 20ste-eeuws bouwkundig erfgoed. Het programma is een weerspiegeling van wat de 20ste eeuw heeft teweeg gebracht.

 

Campagnebeeld open monumentendagDirk De Cock (VlaamsProgressieven), schepen van Cultuur, opteerde om ook in Lebbeke voor de eerste maal mee te doen met de Open Monumentendag: “Open Monumentdag valt altijd samen met de grote septemberkermis van de gemeente Lebbeke. Dat heeft ons de voorbije jaren tegengehouden om deel te nemen.  We voelen echter de toenemende cultuurbeleving in Lebbeke. Bovendien geraken meer en meer mensen geïnteresseerd in onroerend erfgoed. Niet alleen het succes van Open Monumentdag in andere gemeenten, maar ook het canvasprogramma Monumentenstrijd bewijst dit. Bovendien ligt het thema ‘typisch twintigste-eeuwse gebouwen’ onze gemeente wel. We stellen maar liefst drie gebouwen open voor bezoek.”

 

Ten eerste is er het kleine, landelijke stationsgebouw van Heidzijde (1907). Het station is een voorbeeld van een architecturaal verzorgd station van het 'haltetype', zoals er in ons land een 150-tal werden opgetrokken in die periode, een belangrijke fase in de spoorweggeschiedenis. Nu heeft het Rode Kruis er zijn lokaal.

 

Ook het gemeentelijk administratief centrum kan bezocht worden. Dit gebouw bevindt zich deels in een vleugel van de voormalige Vrije Vak- en Beroepsscholen van Lebbeke (1926), volgens de literatuur opgericht naar plannen van aannemer-architect Edmond Van den Heule, stichter van en leraar aan de vakschool. Aanpalend is er een nieuwbouw.

 

En tenslotte opent mevrouw Callebaut enthousiast de deuren van de villa ‘De Olmen’. Deze villa uit 1926 is gebouwd naar een ontwerp van de Gentse Sint-Lucasarchitect Carlos Malfait (1891-1975), een leerling van Valentin Vaerwyck. Als residentiële woning van brouwer L. Callebaut is ze een van de laatste getuigen van de brouwnijverheid in Wieze. In de villatuin zijn er nog resten van een tuinpaviljoen met kunstgrot, volgens het kadasterarchief van 1925. Deze kleine chalet zou vóór de villa zijn gebouwd op het buitengoed van de familie Callebaut.

 

“Tijdens het kermisweekeinde komt er dus naast de tentoonstelling van fotoclub ‘Ontspanner’ en de jaarlijkse tentoonstelling van de ‘Heemkring’ dus nog een activiteit bij. De culturele waaier blijft maar toenemen. Onze cultuurdienst heeft weerom in een mooi programma voorzien”, vertelt Dirk De Cock nog trots.