De Kaukasus is een smeltkroes en een kruitvat
woensdag, 27 augustus 2008

Sjaakasvilli (Georgië) en Medvjedev (president Rusland) zijn geen goeie maatjes meer. Ze zijn het nooit geweest. De Russische beer heeft met één militaire klauw laten zien wie de lakens uitdeelt. Zoals in de beste traditie van de Europese grensconflicten tijdens de 20e eeuw heeft men een conflict laten ontstaan, waarvan de gevolgen nog lange tijd zullen nazinderen in de toch al zo onrustige regio die de Kaukasus toch wel is.  

De Kaukasus is een smeltkroes van volkeren en volkjes. De huidige grenzen van Georgië dateren van 1922 toen het politbureau van de Sowjetunie deze grenzen toekende aan de autonome Sowjetrepubliek Georgië. Stalin was een Georgiër. die nota bene geboren werd als Josef Vassarionowitsj Djugasvilli in Gori, de stad die nu door het Russische leger zo werd toegetakeld.  

Georgiërs zijn (Georgisch) orthodoxe Christenen en spreken een afgeleide taal van de oudste bevolkingsgroep van Europa (tot wie ook de Finnen, Esten Hongaren en Basken behoren - hun taalgroep heet het finoegrisch).  

De Osseten zijn voor het grootste gedeelte (Russisch) orthodox, een minderheid van hen is moslim, van oorsprong zijn het nomadische Perzen, Hun taal is dan ook verwant aan het Farsi (=Perzisch).  De Abchaziërs zijn (Russisch) orthodox of moslim. In 1993 hebben ze hun regio etnisch schoongeveegd en de meerderheid (Georgiërs) verjaagd. Er zijn nu minder dan de helft inwoners dan vóór 1993.  

Dan heb je nog de Adzjariërs die in feite Georgische moslims zijn. Zij wonen in het zuidwesten.  

Dat het geheel een smeltkroes is van naast en met elkaar levende etniën en talen bewijst volgend uittreksel uit Wikipedia: “De meerderheid van de bevolking bestaat volgens de volkstelling van 2002 uit Georgiërs, Adzjariërs, Mingreliërs en Svaneten (83,8%). Belangrijke etnische minderheden zijn de Azeri (6,5%), Armeniërs (5,7%), Abchazen (2,66%), Russen (1,5%), Osseten (0,9%) en Arameeërs (0,1%). De overige 1,51% omvat talloze kleinere bevolkingsgroepen zoals Batsen, Chinezen, Georgische Joden, Pontische Grieken, Kabarden, Koerden, Oekraïners, Tataren, Tsjetsjenen en Turken. Sinds de val van de Sovjet-Unie is een groot deel van de Georgische joden naar Israël en Amerika geemigreerd. De Georgische joden stammen af van de Perzische joden en behoren daarmee tot de Mizrachi Joden.”

Wanneer Rusland twee autonome gebieden, die heel gemengd zijn (waren) als zelfstandige staten erkent, dan moeten we misschien ook maar de onafhankelijkheid van Tjetsjenië opnieuw ter sprake brengen.