Belangrijke werken in de gemeenteschool
zaterdag, 16 augustus 2008

Logo PuzzelDe gemeente Lebbeke plant belangrijke werken in de gemeenteschool De Puzzeltje. De centrale verwarming wordt vernieuwd in zowel de turnzaal als het schoolgebouw zelf. Verder wordt er nog geïnvesteerd in nieuw sanitair en een betere verluchting van de klaslokalen. De totale kostprijs wordt geraamd op minimum 250.000 euro.

 

“Momenteel wordt de school nog verwarmd met drie oude stookketels op stookolie. De turnzaal wordt al verwarmd op aardgas, maar wel met een stookketel die al dateert van 1978”, vertelt schepen van Onderwijs Dirk De Cock (VlaamsProgressieven). “De werken zijn dan ook broodnodig.”

 

De geplande werken zijn omvangrijk. In de turnzaal moet de oude installatie en de stookolietank reglementair worden verwijderd. Een nieuwe gasketel, een luchtgroep, nieuwe radiatoren met thermostaatkranen, een branddeur en scheidingswanden moeten worden geïnstalleerd. Voor de nieuwe centrale verwarmingsinstallatie in het schoolgebouw wordt een  andere locatie voorzien dan de huidige – niet waterdichte – kelder. Toch moet ook de kelder leeggemaakt worden en dient in het nieuwe lokaaltje een aantal infrastructurele ingrepen te gebeuren. Ten slotte wil de gemeente naast de werken met betrekking tot de centrale verwarming ook de sanitaire blok in de turnzaal vernieuwen. De bedoeling is een sanitaire blok met 6 kindertoiletten, 3 toiletten voor volwassenen en 4 automatisch gespoelde urinoirs te hebben.

 

Schepen Dirk De Cock toont zich een tevreden man: “Voor een groot deel van de werken hebben we subsidies aangevraagd bij het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs (agion). We zullen dus zeker een deel van de middelen recupereren. De werken vallen onder de REG-subsidiepot. Wat zoveel betekent als rationeel energiegebruik. De resultaat van onze inspanningen zullen immers niet enkel de kleuters en de kindjes van het eerste en tweede leerjaar ten goede komen, maar ook ons milieu. De investeringen zijn dan ook volledig te verantwoorden.”