Sint-Annakapel te Wieze
dinsdag, 8 juli 2008

Het regionaal economisch en sociaal overlegcomité (Resoc) heeft in zijn jongste vergadering goedkeuring verleend aan de gemeente Lebbeke om via de praktijkklas van het opleidingscentrum van de V.D.A.B. de in de vernieling gereden Sint-Annakapel te Wieze opnieuw op te bouwen.

Schepen Dirk De Cock: “Het heeft zijn tijd geduurd alvorens de verzekeringen tot een vergelijk kwamen, in het schepencollege werd afgesproken dat de kapel opnieuw kon gebouwd worden voor het bedrag dat de verzekering zou uitkeren.” Door het opvragen van ramingen kwam het gemeentebestuur al vlug tot de conclusie dat het opbouwen van de kapel door een aannemer al gauw het dubbele van het verzekeringsbedrag zou kosten. Schepen Dirk De Cock gooide het over een andere boeg en vroeg de heer Decolvenaer van V.D.A.B. of het opleidingscentrum de klus niet kon klaren. De heer Decolvenaer verklaarde zich namens V.D.A.B. akkoord, op voorwaarde dat er een dossier ter goedkeuring werd klaargemaakt voor het Resoc.

“Nu de laatste obstakels zijn weggenomen, hebben we er een goed oog in dat de kapel in het najaar (begin volgend schooljaar) kan gebouwd worden volgens het oorspronkelijke concept. De gemeente zorgt voor al het materiaal en de V.D.A.B. zorgt voor de opbouw. Een drievoudige win/win-situatie voor de buurtbewoners die hun geliefde kapel terugkrijgen, voor de mensen in opleiding bij V.D.A.B., die hun vaardigheden aan een echte praktijkoefening kunnen toetsen en voor de gemeente, die voor het geld van de verzekering een hagelnieuwe kapel kan garanderen,” aldus nog schepen Dirk De Cock.  

Waardin Yvonna van de herberg “Het Vat” liet aan de schepen alvast weten dat zij voor het dak van de Sint-Annakapel authentieke Boomse pannen ter beschikking wil stellen.