Fietspad spoorlijn 54 inTemse
maandag, 30 juni 2008
VlaamsProgressieven Waas&Dender werkt voor fietspad langs spoorweg in Temse 

VlaamsProgressieven Waas&Dender heeft zich de problematiek van het fietspad ter hoogte van de N16 aangetrokken. Het verdwijnen van het stuk fietspad aan de N16 leeft sterk in Temse. Eind april waren er al meer dan 1500 handtekeningen verzameld voor een alternatief tracé langsheen de spoorweg. Er is ook een fietsersbond opgericht die aanstaande zondag nog  een protestactie organiseert. VlaamsProgressieven Waas&Dender heeft de voorbije weken deze problematiek aangekaart bij het Vlaams Gewest en het provinciebestuur.

 

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk De Cock ondervroeg minister van Openbare Werken Crevits over het idee van het  nieuwe fietspad langs de spoorlijn 54 Sint-Niklaas-Temse-Bornem. Dirk De Cock: “Het antwoord van de minister was echter teleurstellend. Omdat het voorgestelde traject op het netwerk fietspaden over lange afstand (L.A.F.) ligt, is het volgens de haar een verantwoordelijkheid van de provincie. Het afgeschafte fietspad langs de N16 maakt echter deel uit van het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk dat door het Vlaams Gewest zelf werd uitgewerkt. Het lijkt me dan maar logisch dat het Vlaams Gewest een valabel alternatief uitwerkt en het netwerk opnieuw sluitend te maken. Zonder enige constructieve bijdrage de problematiek doorverwijzen vind ik dan ook een jammerlijk zaak.”

VlaamsProgressieven Waas&Dender nam echter de touwtjes zelf in handen en liet haar provincieraadslid Goedele De Cock een vraag stellen aan het provinciebestuur.

 

Goedele De Cock: “Het provinciebestuur bevestigde dat het traject langs de spoorweg door de provincie is ingekleurd als mogelijk deel van het netwerk lange afstandsfietspaden. Hoewel men ook de houding van het Vlaams Gewest betreurt, vindt het bestuur een fietspad langs spoorlijn 54 een mooi alternatief voor het afgeschafte fietspad langs de N16.”

 

In Sint-Niklaas stopt het fietspad momenteel ter hoogte van de spoorwegovergang met de Damstraat. Wanneer de verbindingsweg tussen de Sint-Niklase stadsring en de E17 wordt doorgetrokken, zal ook het fietspad worden doorgetrokken tot de grens met Temse. Goedele De Cock: “De provincie ziet er dus wel graten in om dit fietspad vervolgens verder door te trekken langs spoorlijn 54 tot de Doornstraat en eventueel verder tot het station van Temse. De bal ligt nu in het kamp van de gemeente, die moet beslissen of ze de nodige gronden wil verwerven. En als het Vlaams Gewest 40% wil subsidiëren via het gewestelijke Fietsfonds, dan wil de provincie dit dossier zelfs prioritair behandelen.”

 

Dirk De Cock blijft echter ook hameren op de verantwoordelijkheid van het Vlaams Gewest. “Het moet volgens mij zelfs mogelijk zijn om 100% subsidie te verkrijgen via module 12. Via dit reglement subsidieert de Vlaams overheid voor ‘de aanleg van fietspaden van het bovenlokaal, functioneel fietsroutenetwerk buiten het gewestdomein als alternatief voor fietspaden langs gewestwegen’. Het traject langs de spoorweg zou het geschrapte stuk van de N16 vervangen en zo het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk opnieuw vervolledigen. 100% subsidiëring zou dus mogelijk moeten zijn. Dat de provincie wil meewerken, moet dit dossier een duwtje in de rug kunnen geven,” aldus nog Dirk De Cock.

 

VlaamsProgressieven Waas&Dender vraagt dan ook aan de gemeente, de provincie en het Vlaams Gewest om eindelijk samen rond tafel te zitten, zodat dit dossier volledig uitgeklaard kan worden.