VlaamsProgressieven Waas&Dender
vrijdag, 27 juni 2008

Enkele maanden geleden hebben de lokale afdelingen van VlaamsProgressieven uit de regio Waas&Dender zich gegroepeerd in een arrondissementswerking. Het doel van deze samenwerking is drieledig. Ten eerste willen we rond een aantal concrete dossiers belangrijk voor onze regio samenwerken. Ten tweede willen we elkaar versterken door een betere interne informatiestroom. Ten derde willen we VlaamsProgressieven meer op de kaart zetten in onze regio. We hebben een aantal sterke afdelingen en sinds de voorbije gemeenteraadsverkiezingen verschillende lokale mandatarissen. Naast het verstevigen van deze kernen hopen we ook nieuwe afdelingen op te richten in onze regio. Twee weken geleden konden we u al de blijde geboorte van de nieuwe afdeling in Beveren aankondigen. We hebben er goede hoop in dat er in de toekomst nog zullen volgen.